1
ጼድቅያስ መንግስቲ ኺጅምር ከሎ፡ ወዲ ዕስራን ሓደን ዓመት ነበረ፡ ኣብ የሩሳሌምውን ዓሰርተው ሓደ ዓመት ገዝኤ። ኣዲኡ ሃሚጣል እትበሀል ጓል ኤርምያስ ብዓል ሊብና እያ።
2
ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚኣብሄር ከኣ ከምቲ ዂሉ ዮኣቂም ዝገበሮ ኽፉእ ገበረ።
3
ኲራ እግዚኣብሄር፡ ካብ ቅድሚ ገጹ ኽሳዕ ዚድርብዮም፡ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ይሁዳን ከምዚ ዀነ፡ ጼድቅያስ ከኣ ካብ ንጉስ ባቢሎን ዐለወ።
4
ኣብታ ታስዐይቲ ዓመት መንግስቱ፡ ኣብ ዓስረይቲ ወርሒ፡ ኣብታ ወርሒ ኸኣ ኣብ ዓስረይቲ መዓልቲ፡ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን፡ ንሱን ኲሉ ሰራዊቱን ኣብ የሩሳሌም መጹ፡ ኣብ ዙርያኣ ሰፈሩ፡ ዕርድታት ሰሪሖም ከኣ ከበብዋ።
5
እታ ኸተማ ድማ ክሳዕ መበል ዓሰርተው ሓደ ዓመቱ ንንጉስ ጼድቅያስ ተኸቢባ ነበረት።
6
ኣብታ ራብዐይቲ ወርሒ፡ ኣብታ ወርሒ ኸኣ ኣብ ታስዐይቲ መዓልቲ፡ ጥሜት ኣብታ ኸተማ በርትዔ፡ ህዝቢ እታ ሃገርውን እንጌራ ሰኣነ።
7
ከለዳውያን ነታ ኸተማ ኸቢቦምዋ ኸለዉ፡ ሽዑ እታ ኸተማ ጋህ ኢላ ተኸፍተት፡ ኲሎም እቶም ተዋጋእቲ ብለይቲ በቲ ኣብ ጥቓ ኣታኽልቲ ንጉስ ብመንጎ ኽልተ መንደቕ ዘሎ ኣፍ ደገ ወጺኦም ሃደሙ፡ በቲ መገዲ ጐልጐል ከኣ ኸዱ።
8
ሰራዊት ከለዳውያን ግና ነቲ ንጉስ ሰዐብዎ፡ ንጼድቅያስ ኣብ ጐልጐል ያሪኮ ኣርከብዎ፡ ሰራዊቱ ኸኣ ሐዲግዎ ፋሕ በለ።
9
ሽዑ ነቲ ንጉስ ሐዝዎ፡ ናብ ሪብላ ኣብ ሃገር ሃማት ናብ ንጉስ ባቢሎን ኣምጽእዎ፡ ንሱውን ፍርዱ ተዛረበ።
10
ንጉስ ባቢሎን ከኣ ንደቂ ጼድቅያስ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሐረዶም፡ ምስናይ እዚ ድማ ንዂሎም መሳፍንቲ ይሁዳ ኣብ ሪብላ ሐረዶም።
11
ንጼድቅያስ ከኣ ኣዒንቱ ኣንቈሮ፡ ንጉስ ባቢሎንውን ብመቚሕ ነሓሲ ኣሰሮ፡ ናብ ባቢሎን ወሰዶ፡ ክሳዕ መዓልቲ ሞቱ ኸኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣንበሮ።
12
ኣብታ ሓምሰይቲ ወርሒ፡ ኣብታ ወርሒውን ኣብ ዓስረይቲ መዓልቲ፡ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ኣብ መበል ዓሰርተው ትሽዓት ዓመቱ ናቡዘራዳን፡ እቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ባቢሎን ዚቐውም ሓለቓ ዘብዔኛታት፡ ናብ የሩሳሌም መጸ።
13
ቤት እግዚኣብሄርን ቤት ንጉስን ከኣ ኣንደደ፡ ንዂለን ኣባይቲ የሩሳሌም፡ ምናዳ እኳ ነተን ዓበይቲ ኣባይቲ ዘበላ ብሓዊ ኣንደደን።
14
ኲሉ እቲ ምስቲ ሓለቓ ዘብዔኛታት ዝነበረ ሰራዊት ከለዳውያን ድማ ንዂሉ እቲ ኣብ ከባቢኣ ዝነበረ መንደቕ የሩሳሌም ኣፍረሶ።
15
ናብዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ካብቶም ድኻታት ህዝብን፡ ነቶም ኣብታ ኸተማ ዝተረፉ ተረፍ ህዝብን፡ ነቶም ቅድም ናብ ንጉስ ባቢሎን ዝኣተዉ ዓለወኛታትን እቶም ተሪፎም ዝነበሩ ብዙሓትን ማረኾም።
16
ናቡዘራዳን፡ ሓለቓ ዘብዔኛታት ግና ካብቶም ኣዝዮም ድኻታት እታ ሃገር እቲኣ ተኸልቲ ወይንን ሓረስቶትን ኪዀኑ ኣትረፎም።
17
ከለዳውያን ከኣ ነቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዝነበረ ኣዕኑድ ኣስራዝን ነቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዝነበረ ኣዕኑድ ኣስራዝን ነቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዝነበረ መናብርን ባሕሪ ኣስራዝን ሰባበርዎ፡ ንዂሉ እቲ ኣስራዚኡ ኸኣ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ።
18
ነቲ ድስትታትን መጽሓሪታትን ካራታትን ሒላባትን ጽውኣትን ኲሉ እቲ ዜገልግሉሉ ዝነበሩ ኣቓሑ ኣስራዝን ወሰድዎ።
19
እቲ ሓለቓ ዘብዔኛታት ከኣ ነቲ ኣጻሕልን ምድጃን ሒላባትን ድስትታትን ቀዋሚታት ቀንዴልን ፈናጅልን ጽውኣትን፡ ናይ ወርቂ ዝዀነ ወርቁ፡ ናብ ብሩር ዝዀነ ብሩር ወሰደ።
20
እተን ክልተ ዓንድን እቲ ሓደ ባሕርን እቲ ንጉስ ሰሎሞን ንቤት እግዚኣብሄር ዘግበሮ መናባር ዝዀነ ዓሰርተው ክልተ ብዕራይ ኣስራዝን ወሰዶ። ነዚ ዂሉ ኣቓሑ ኣስራዚ መምዘኒ ኣይተረኽበሉን።
21
እተን ኣዕኑድ ከኣ፡ ቁመት ሓንቲኤን ነዘን ኣዕኑድ እዚኣተን ዓሰርተው ሾሞንተ እመት እዩ። ዙርያኣ ድማ ዓሰርተው ክልተ ዝእመታ ፈትሊ እትልክዓ እያ። ምርጓዳ ኣርባዕተ ጻት እዩ፡ ጓንጓውን እያ።
22
ብልዕሊኡ ኸኣ ጒልላት ኣስራዚ ኣለዎ፡ ምናሕ ሓደ ጒልላት ድማ ሓሙሽተ እመት እዩ። ዙርያ እቲ ጒልላት ድማ ሓሙሽተ እመት እዩ። ዙርያ እቲ ጒልላት ከኣ ብስራሕ ዓይነርጋብን ሮማንን ክሉል እዩ፡ ኲሉ ድማ ካብ ኣስራዚ እዩ። እታ ኻልኣይቲ ዓንድን እተን ሮማንን ከኣ ከምኣ እየን።
23
እተን ሮማን ብወጻኢ ተስዓን ሹድሽተን እየን። ኲለን እተን ሮማን ኣብ ዙርያ እቲ ዓይነርጋብ ከኣ ሚእቲ እየን።
24
እቲ ሓለቓ ዘብዔኛታት ከኣ ንሰራያ ሊቀ ኻህንን ንጸፋንያ እቲ ኻልኣይ ካህንን ነቶም ሰለስተ ሓለውቲ ደገን ወሰዶም።
25
ካብታ ኸተማ ኸኣ ንሓደ ኣዛዝ እቶም ተዋጋእቲ ዝነበረ ስሉብን ኣብታ ኸተማ እተረኽቡ ገጽ ንጉስ ዚርእዩ ሾብዓተ ሰብኡትን፡ ነቲ ህዝቢ እታ ሃገር ንውግእ ዚምልምል ዝነበረ ጻሓፊ ናይቲ ሓለቓ ሰራዊትን፡ ኣብታ ኸተማ እተረኽቡ ስሳ ሰብኡት ካብ ህዝቢ እታ ሃገርን ወሰዶም።
26
ነዚኣቶም ናቡዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ወሲዱ ናብ ሪብላ ናብ ንጉስ ባቢሎን ኣምጽኦም።
27
ንጉስ ባቢሎን ከኣ ኣብ ሪብላ ኣብ ሃገር ሃማት ወቕዖም ቀተሎም ድማ፡ በዚ ኸምዚ ኸኣ ይሁዳ ኻብ ሃገሩ ተማረኸ።
28
እቲ ነቡካድነጻር ዝማረኾ ህዝቢ እዚ እዩ፡ ኣብታ ሳብዐይቲ ዓመቱ ሰለስተ ሽሕን ዕስራን ሰለስተን ኣይሁድ፡
29
በታ መበል ዓሰርተው ሾሞንተ ዓመቱ ንነቡካድነጻር ካብ የሩሳሌም ሾሞንተ ሚእትን ሰላሳን ክልተን ነፍሲ ማረኸ።
30
በታ መበል ዕስራን ሰለስተን ዓመቱ ንነቡካድነጸር ድማ ናቡዘራዳን ሓለቓ ዘብዔኛታት ካብ ኣይሁድ ሾብዓተ ሚእትን ኣርብዓን ሓሙሽተን ነፍሲ ማረኸ። ኲሉ እቲ ሰብ ኣርባዕተ ሽሕን ሹድሽተ ሚእትን እዩ።
31
ዮኣኪን ንጉስ ይሁዳ፡ ካብ ዚማረኽ ኣብ መበል ሰላሳን ሾብዓተን ዓመቱ ኣብታ መበል ዓሰርተው ክልተ ወርሒ፡ ኣብታ ወርሒውን ኣብ መበል ዕስራን ሓሙሽተን መዓልቲ፡ ኤዊል - መሮዳክ ንጉስ ባቢሎን፡ ኣብታ ቐዳመይቲ ዓመት ግዝኣቱ ንርእሲ ዮኣኪን ንጉስ ይሁዳ ልዕል ኣበሎ፡ ካብ ቤት ማእሰርቲውን ኣውጽኦ።
32
ብጽቡቕ ተዛረቦ፡ ንመንበሩ ድማ ካብቲ መንበር እቶም ምስኡ ኣብ ባቢሎን ዝነበሩ ነገስታት ልዕል ኣቢሉ ኣንበሮ።
33
ክዳን እስራቱ ለወጠ፡ ምሉእ ዕድሚኡ ኸኣ ኲሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚኡ እንጌራ ይበልዕ ነበረ።
34
ምግቡ ድማ ኲሉ ጊዜ ወግሔ ጸብሔ ምሉእ ዕድሚኡ ኽሳዕ መዓልቲ ሞቱ ኻብ ንጉስ ባቢሎን ይመጸሉ ነበረ።።

1
Zedekiah was twenty-one years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem: and his mother''s name was Hamutal the daughter of Jeremiah of Libnah.
2
He did that which was evil in the sight of Yahweh, according to all that Jehoiakim had done.
3
For through the anger of Yahweh did it happen in Jerusalem and Judah, until he had cast them out from his presence. Zedekiah rebelled against the king of Babylon.
4
It happened in the ninth year of his reign, in the tenth month, in the tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he and all his army, against Jerusalem, and encamped against it; and they built forts against it round about.
5
So the city was besieged to the eleventh year of king Zedekiah.
6
In the fourth month, in the ninth day of the month, the famine was sore in the city, so that there was no bread for the people of the land.
7
Then a breach was made in the city, and all the men of war fled, and went forth out of the city by night by the way of the gate between the two walls, which was by the king''s garden; (now the Chaldeans were against the city round about;) and they went toward the Arabah.
8
But the army of the Chaldeans pursued after the king, and overtook Zedekiah in the plains of Jericho; and all his army was scattered from him.
9
Then they took the king, and carried him up to the king of Babylon to Riblah in the land of Hamath; and he gave judgment on him.
10
The king of Babylon killed the sons of Zedekiah before his eyes: he killed also all the princes of Judah in Riblah.
11
He put out the eyes of Zedekiah; and the king of Babylon bound him in fetters, and carried him to Babylon, and put him in prison until the day of his death.
12
Now in the fifth month, in the tenth day of the month, which was the nineteenth year of king Nebuchadnezzar, king of Babylon, came Nebuzaradan the captain of the guard, who stood before the king of Babylon, into Jerusalem:
13
and he burned the house of Yahweh, and the king''s house; and all the houses of Jerusalem, even every great house, burned he with fire.
14
All the army of the Chaldeans, who were with the captain of the guard, broke down all the walls of Jerusalem round about.
15
Then Nebuzaradan the captain of the guard carried away captive of the poorest of the people, and the residue of the people who were left in the city, and those who fell away, who fell to the king of Babylon, and the residue of the multitude.
16
But Nebuzaradan the captain of the guard left of the poorest of the land to be vineyard keepers and farmers.
17
The pillars of brass that were in the house of Yahweh, and the bases and the bronze sea that were in the house of Yahweh, did the Chaldeans break in pieces, and carried all the brass of them to Babylon.
18
The pots also, and the shovels, and the snuffers, and the basins, and the spoons, and all the vessels of brass with which they ministered, took they away.
19
The cups, and the fire pans, and the basins, and the pots, and the lampstands, and the spoons, and the bowls-- that which was of gold, in gold, and that which was of silver, in silver,--the captain of the guard took away.
20
The two pillars, the one sea, and the twelve bronze bulls that were under the bases, which king Solomon had made for the house of Yahweh. The brass of all these vessels was without weight.
21
As for the pillars, the height of the one pillar was eighteen cubits; and a line of twelve cubits did compass it; and the thickness of it was four fingers: it was hollow.
22
A capital of brass was on it; and the height of the one capital was five cubits, with network and pomegranates on the capital round about, all of brass: and the second pillar also had like these, and pomegranates.
23
There were ninety-six pomegranates on the sides; all the pomegranates were one hundred on the network round about.
24
The captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah the second priest, and the three keepers of the threshold:
25
and out of the city he took an officer who was set over the men of war; and seven men of those who saw the king''s face, who were found in the city; and the scribe of the captain of the army, who mustered the people of the land; and sixty men of the people of the land, who were found in the midst of the city.
26
Nebuzaradan the captain of the guard took them, and brought them to the king of Babylon to Riblah.
27
The king of Babylon struck them, and put them to death at Riblah in the land of Hamath. So Judah was carried away captive out of his land.
28
This is the people whom Nebuchadnezzar carried away captive: in the seventh year three thousand twenty-three Jews;
29
in the eighteenth year of Nebuchadnezzar he carried away captive from Jerusalem eight hundred thirty-two persons;
30
in the three and twentieth year of Nebuchadnezzar Nebuzaradan the captain of the guard carried away captive of the Jews seven hundred forty-five persons: all the persons were four thousand and six hundred.
31
It happened in the seven and thirtieth year of the captivity of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, in the five and twentieth day of the month, that Evilmerodach king of Babylon, in the [first] year of his reign, lifted up the head of Jehoiachin king of Judah, and brought him forth out of prison;
32
and he spoke kindly to him, and set his throne above the throne of the kings who were with him in Babylon,
33
and changed his prison garments. [Jehoiachin] ate bread before him continually all the days of his life:
34
and for his allowance, there was a continual allowance given him by the king of Babylon, every day a portion until the day of his death, all the days of his life.