1
ከመይ ኢሉ ዀን እግዚኣብሄር ብዂራኡ ንጓል ጽዮን ብደበና ኣጐልበባ። ንኽብሪ እስራኤል ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ደርበዮ፡ ብመዓልቲ ቚጥዓኡ ኸኣ ንድኳ ኣእጋሩ ኣይዘከረን።
2
እግዚኣብሄር ንዂሉ መሓድር ያእቆብ ብዘይ ምሕረት ወሐጦ፡ ብቚጥዓኡ ንዕርድታት ጓል ይሁዳ ኣፍረሶ፡ ኣሕመድመዶ፡ መንግስትን መሳፍንታን ከኣ ኣርከሰ።
3
በቲ ጒሁር ኲራኡ ድማ ንዂሉ ቐርኒ እስራኤል ሰልዔ፡ ካብ ጸላኢ ኸኣ ንየማነይቱ መለሳ፡ ከምቲ ንኸባቢኡ ዚልቚምጽ ሃልሃልታ ሓዊ ንያእቆብ ሞዂ ኣበሎ።
4
ከም ጸላኢ ቐስቱ ገተረ፡ ከም ወደረኛ የማኑ ኣልዐለ፡ ንዓይኒ ዜብህግ ዘበለ ቐተለ፡ ኣብቲ ድንኳን ጓል ጽዮን ነድሩ ኸም ሓዊ ኸዐወ።
5
እግዚኣብሄር ከም ጸላኢ ዀነ፡ ንእስራኤል ወሐጣ፡ ንዂሉ ኣዳራወታ ወሐጦ፡ ንዕርድታታ ኣፍረሶ፡ ኣብ ጓል ይሁዳ ኸኣ ዋይዋይን ቊዝማን ኣብዝሔ።
6
ድንኳን ኸም ኣታኽልቲ መንቈሰ፡ ንስፍራ መኣከቢኡ ኣፍረሰ፡ እግዚኣብሄር ኣብ ጽዮን ንበዓልን ሰንበትን ኣረስዖ፡ ብዂራ ነድሩውን ንንጉስን ካህንን ኣቃለለ።
7
እግዚኣብሄር መሰውኢኡ ደርበየ፡ መቕደሱውን ንሕርሚ ወፈየ፡ ቀጽሪ ኣዳራወታ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ኣሕለፈ፡ ከም ብመዓልቲ በዓል ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዓው ኢሎም ጨደሩ።
8
እግዚኣብሄር ንቐጽሪ ጓል ጽዮን ኬፍርስ መደበ፡ ገመድ መለክዒ ዘርግሔ፡ ካብ ምጥፋእሲ ኢዱ ኣይመለሰን። ሓጹርን ቀጽርን ኣሕዘነ፡ ኲሉ ብሓደ ማሰነ።
9
ደጌታታ ኣብ ምድሪ ጠሐለ፡ ንመሃርሃሪታታ ኣብረሶ፡ ሰባበሮ፡ ንጉሳን መሳፍንታን ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣለዉ፡ ደጊም ሕጊ የልቦን። ነብያታውን ራእይ ካብ እግዚኣብሄር ኣይረኽቡን።
10
እቶም ዓበይቲ ጓል ጽዮን ትም ኢሎም ኣብ ምድሪ ይቕመጡ ኣለዉ፡ ሓመድ ኣብ ርእሶም ነስነሱ፡ ከሊውን ለበሱ። ደናግል የሩሳሌም ርእሰን ናብ ምድሪ ኣድነና።
11
ብምኽንያት ጒድኣት ጓል ህዝበይ ሕጻናትን ዕሸላትን ኣብ ኣደባባያት ከተማ ስለ ዘሕለለዉ፡ ኣዒንተይ ብንብዓት ተበላሸወ፡ ኣምዑተይ ተዀሰ፡ ከብደይ ኣብ ምድሪ ተዂዖ።
12
ኣበይ ኣሎ እኽልን ወይንን? እናበሉ ነዴታቶም ይሐቱ፡ ኣብ ኣደባባይ ከተማ ኸም ውጉኣት ኣሕለልዮም ራዕ ይብሉ ኣለዉ፡ ነፍሶም ናብ ሕቚፊ ኣዴታቶም ትኲዖ ኣላ።
13
ኣቲ ጓል የሩሳሌም፡ እንታይ ክምስክረልኪ? ብምንታይ እሞ እየ ዘምዓራርየኪ? ከጸናንዓክስ ብምንታይ እየ ዝምስለኪ? ኣቲ ድንግል ጓል ጽዮን፡ መስበርትኺ ዓብዪ ኸም ባሕሪ እዩ እሞ፡ መን የሕውየኪ?
14
ነብያትኪ ኸንቱን ጥበራን ረኣዩልኪ፡ ንግራት ከንቱነትን ምርኮን ረኣዩልኪ እምበር፡ ካብ ምርኮ ምእንቲ ኽትድሕንስ፡ ኣበሳኺ ኣይቀልዑልክን።
15
ኲሎም ሓለፍቲ መገዲ ንጓል የሩሳሌም፡ እዚኣዶ እያ እታ ፍጹም ዝመልክዓ፡ ሓጐስ ኲሉ ምድሪ እትብሀል ከተማ? ኢሎም ይፋጽዩላ፡ ርእሶም ይንቕንቑላ፡ ኣላጊጾም ኣእዳዎም የጣቕዑላ።
16
ኲሎም ጸላእትኺ ኣፎም ኣባኺ ይኸፍቱ፡ ውሒጥናያ፡ ብሓቂ እዚኣስ እታ እተጸቤናያ መዓልቲ እያ፡ ኣርከብናላን ርኤናያን፡ ኢሎም እናፋጸዩ ኣስናኖም ይነኽስኩ ኣለዉ።
17
እግዚኣብሄር ነቲ ዝሐለኖ ገበረ፡ ነቲ ኻብ ጥንቲ ሒዙ ዝነገረሉ ቓል ፈጸመ። ኣፍረሰ እሞ ኣይደንገጸን፡ መሓጐስ ጸላኢውን ገበረኪ፡ ቀርኒ ተጻረርትኺ ኣልዐለ።
18
ልቦም ናብ እግዚኣብሄር ኣእወየ፡ ኣቲ ቐጽሪ ጓል ጽዮን፡ ለይትን መዓልትን ከም ውሒዝ ኴንኪ፡ ንብዓት ኣውሕዚ፡ ከቶ ኣይትዕረፊ፡ መርዓት ዓይኒኺ ኣይተዕርፊ።
19
ኣብ መመጀመርታ ሕልዋ ተንስኢ፡ ብለይቲ ጨድሪ፡ ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚኣብሄር ልብኺ ኸም ማይ ከዐዊ። ስለ ነፍሳት እቶም ኣብ መኣዝን ኲሉ መገዲ ጠምዮም ዜሕለልዉ ሕጻናትኪ ኣእዳውኪ ናብኡ ኣልዕሊ።
20
ጐይታየ፡ ርኤ እሞ ጠምት፡ ንመንከ ኸምዚ ገበርካዮ? ኣንስቲዶ ፍረ ማሕጸነን ዚሐቚፋኦም ሕጻናት ይበልዓ? ካህንን ነብይንዶ ኣብ መቕደስ እግዚኣብሄር ይሕረዱ?
21
ቈልዑን ኣረገውትን ኣብ መሬት ኣብ ኣደባባያት ተራዒቶም ኣለዉ፡ ጐረዞይን ኣጒባዘይን ከኣ ብሰይፊ ወደቑ። ብመዓልቲ ዂራኻ ቐተልካዮም፡ ብዘይ ድንጋጽ ሐረድካዮም።
22
ንመፍርህየይ ካብ ኲሉ ወገን ከም ብመዓልቲ በዓል ጸዋዕካለይ። ብመዓልቲ ዂራ እግዚኣብሄር ዜምልጥን ዚተርፍን የልቦን። ነቶም ዝሐቘፍክዎምን ዘዕቤኽዎምን እቲ ጸላእየይ ኣጽነቶም።

1
How has the Lord covered the daughter of Zion with a cloud in his anger! He has cast down from heaven to the earth the beauty of Israel, And hasn''t remembered his footstool in the day of his anger.
2
The Lord has swallowed up all the habitations of Jacob, and has not pitied: He has thrown down in his wrath the strongholds of the daughter of Judah; He has brought them down to the ground; he has profaned the kingdom and the princes of it.
3
He has cut off in fierce anger all the horn of Israel; He has drawn back his right hand from before the enemy: He has burned up Jacob like a flaming fire, which devours round about.
4
He has bent his bow like an enemy, he has stood with his right hand as an adversary, Has killed all that were pleasant to the eye: In the tent of the daughter of Zion he has poured out his wrath like fire.
5
The Lord is become as an enemy, he has swallowed up Israel; He has swallowed up all her palaces, he has destroyed his strongholds; He has multiplied in the daughter of Judah mourning and lamentation.
6
He has violently taken away his tent, as if it were of a garden; he has destroyed his place of assembly: Yahweh has caused solemn assembly and Sabbath to be forgotten in Zion, Has despised in the indignation of his anger the king and the priest.
7
The Lord has cast off his altar, he has abhorred his sanctuary; He has given up into the hand of the enemy the walls of her palaces: They have made a noise in the house of Yahweh, as in the day of a solemn assembly.
8
Yahweh has purposed to destroy the wall of the daughter of Zion; He has stretched out the line, he has not withdrawn his hand from destroying; He has made the rampart and wall to lament; they languish together.
9
Her gates are sunk into the ground; he has destroyed and broken her bars: Her king and her princes are among the nations where the law is not; Yes, her prophets find no vision from Yahweh.
10
The elders of the daughter of Zion sit on the ground, they keep silence; They have cast up dust on their heads; they have girded themselves with sackcloth: The virgins of Jerusalem hang down their heads to the ground.
11
My eyes do fail with tears, my heart is troubled; My liver is poured on the earth, because of the destruction of the daughter of my people, Because the young children and the infants swoon in the streets of the city.
12
They tell their mothers, Where is grain and wine? When they swoon as the wounded in the streets of the city, When their soul is poured out into their mothers'' bosom.
13
What shall I testify to you? what shall I liken to you, daughter of Jerusalem? What shall I compare to you, that I may comfort you, virgin daughter of Zion? For your breach is great like the sea: who can heal you?
14
Your prophets have seen for you false and foolish visions; They have not uncovered your iniquity, to bring back your captivity, But have seen for you false oracles and causes of banishment.
15
All that pass by clap their hands at you; They hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, [saying], Is this the city that men called The perfection of beauty, The joy of the whole earth?
16
All your enemies have opened their mouth wide against you; They hiss and gnash the teeth; they say, We have swallowed her up; Certainly this is the day that we looked for; we have found, we have seen it.
17
Yahweh has done that which he purposed; he has fulfilled his word that he commanded in the days of old; He has thrown down, and has not pitied: He has caused the enemy to rejoice over you; he has exalted the horn of your adversaries.
18
Their heart cried to the Lord: wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night; Give yourself no respite; don''t let the apple of your eye cease.
19
Arise, cry out in the night, at the beginning of the watches; Pour out your heart like water before the face of the Lord: Lift up your hands toward him for the life of your young children, that faint for hunger at the head of every street.
20
Look, Yahweh, and see to whom you have done thus! Shall the women eat their fruit, the children that are dandled in the hands? Shall the priest and the prophet be killed in the sanctuary of the Lord?
21
The youth and the old man lie on the ground in the streets; My virgins and my young men are fallen by the sword: You have killed them in the day of your anger; you have slaughtered, [and] not pitied.
22
You have called, as in the day of a solemn assembly, my terrors on every side; There was none that escaped or remained in the day of Yahweh''s anger: Those that I have dandled and brought up has my enemy consumed.