1
ጐይታየ፡ እቲ ዝወረደና ዘክር፡ እቲ ነውርና ጠምትን ርኤን።
2
ርስትና ኣብ መጻእተኛታት፡ ኣባይትና ኣብ ጓኖት ሐለፈ።
3
ኣቦ ዜብልና ዘኽታማት ኰንና፡ ኣዴታትና ኸም መበላሉ ዀና።
4
ማይ ብዋጋ ንሰቲ፡ ዕጨይቲ ብመሸጣ ይመጸና።
5
ሰጐጒትና ኣብ ክሳድና እዮም፡ ተሐለልና፡ ዕረፍቲ ሰኣንና።
6
እንጌራ ምእንቲ ኽንጸግብሲ፡ ኢድና ንግብጽን ኣሶርን ወፌና።
7
ኣቦታትና ሓጢኣት ገበሩ፡ የለዉን ከኣ፡ ንሕና ድማ ኣበሳኦም ጾርና።
8
ባሮት ይገዝኡና ኣለዉ፡ ካብ ኢዶም ዜናግፈና ኸኣ የልቦን።
9
ኣብ ቅድሚ ሰይፊ በረኻ፡ ህይወትና እናተዋልኤት፡ እንጌራና ነምጽእ ኣሎና።
10
ካብቲ ረስኒ ጥሜት እተላዕለ ቈርበትና ኸም እቶን ጸለመ።
11
ኣንስቲ ኣብ ጽዮን፡ ደናግል ኣብ ከተማታት ይሁዳ ኣተሐረቑ።
12
መሳፍንቲ በእዳዎም ተሐንቁ፡ ገጽ ኣረገውቲ ኣየኽበሩን።
13
ኣጒባዝሲ መጥሓን ተሰከሙ፡ ናእሽቱ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ዕጨይቲ ሰንከልከል በሉ።
14
እቶም ኣረገውቲ ኣፍ ደገ፡ እቶም ኣጒባዝ ከኣ ደሃይ በገናኦም ሐደጉ።
15
ታሕጓስ ልብና ኣቋረጸ፡ ጓይላና ናብ ሓዘን ተለወጠ።
16
ኣኽሊል ካብ ርእስና ወደቐ፡ ሓጢኣት ጌርና ኢና እሞ፡ ወይለና።
17-18
ስለ እታ ወኻሩ ዝሐምበጣላ ዝባደመት ከረን ጽዮን፡ ስለዚ ልብና ተሐለለ፡ ስለዚ ኣዒንትና ጸልመታ።
19
ንስኻ ዎ እግዚኣብሄር፡ ንዘለኣለም ትነብር፡ ዝፋንካ ንውሉድ ወለዶ እዩ።
20
ስለምንታይ ንሓዋሩ እትርስዓና? ንነዊሕ ዘመንስ እትሐድገና?
21
ጐይታየ፡ ናባኻ ምለሰና ንሕናውን ንምለስ። ንመዓልትታትና ኸምቲ ናይ ቀደም ሐድሶ።
22
ጠሪስካዶ ደርቢኻና ኢኻ? ኣዚኻዶ ዀሪኻልና ኣሎኻ?

1
Remember, Yahweh, what has come on us: Look, and see our reproach.
2
Our inheritance is turned to strangers, Our houses to aliens.
3
We are orphans and fatherless; Our mothers are as widows.
4
We have drunken our water for money; Our wood is sold to us.
5
Our pursuers are on our necks: We are weary, and have no rest.
6
We have given the hand to the Egyptians, To the Assyrians, to be satisfied with bread.
7
Our fathers sinned, and are no more; We have borne their iniquities.
8
Servants rule over us: There is none to deliver us out of their hand.
9
We get our bread at the peril of our lives, Because of the sword of the wilderness.
10
Our skin is black like an oven, Because of the burning heat of famine.
11
They ravished the women in Zion, The virgins in the cities of Judah.
12
Princes were hanged up by their hand: The faces of elders were not honored.
13
The young men bare the mill; The children stumbled under the wood.
14
The elders have ceased from the gate, The young men from their music.
15
The joy of our heart is ceased; Our dance is turned into mourning.
16
The crown is fallen from our head: Woe to us! for we have sinned.
17
For this our heart is faint; For these things our eyes are dim;
18
For the mountain of Zion, which is desolate: The foxes walk on it.
19
You, Yahweh, abide forever; Your throne is from generation to generation.
20
Why do you forget us forever, [And] forsake us so long time?
21
Turn you us to you, Yahweh, and we shall be turned; Renew our days as of old.
22
But you have utterly rejected us; You are very angry against us.