1
ንስኻ ድማ፣ ኣታ ወዲ ሰብ፣ በሊሕ ሰይፊ ውሰድ፣ ከም መላጸ ላጸዪ ዝበለ ውሰድ እሞ ርእስኻን ጭሕምኻን ተላጸየሉ። ሚዛን ወሲድካውን ነቲ ጸጕሪ ምቐሎ።
2
መዓልትታት ምኽባብ ምስ ተፈጸመ፣ ነቲ ሲሶኡ ኣብ ማእከል እታ ኸተማ ብሓዊ ኣንደዶ። ነቲ ሲሶኡ ድማ ውሰዶ እሞ ኣብቲ ዙርያኡ ብሰይፊ ውቕዓዮ፣ ነቲ ሓደ ሲሶውን ኣብ ንፋስ ዝረዎ፣ ኣነ ድማ ደድሕሪኦም ሰይፊ ኽመልሕ እየ።
3
ካባታተን ከኣ ሒደት ዝቝጽረን ወሰድ እሞ ኣብ ዘፈር ክዳንካ ቛጽረን።
4
ካብ እዚኣተን ከኣ መሊሰካ ውሰድ፣ ኣብ ማእከል ሓዊ ድማ ደርብየን፣ ብሓዊውን ኣንድደን፣ ካብዚ ናብ ኵሉ ቤት እስራኤል ሓዊ ኺወጽእ እዩ።
5
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እዚኣስ የሩሳሌም እያ። ኣነ ኣብ ማእከል ህዝብታት ኣንበርክዋ፣ ሃገራትውን ኣብ ከባቢኣ ኣሎ።
6
ንፍርደይ ንዒቖም፣ ከም ሕጋጋተይ ኣይተመላለሱን እዮም እሞ፣ ንሳ ብረሲእነት ካብ ኣህዛብ ገዲዳ ንፍርደይ ተጻረረቶ፣ ካብተን ከቢበንኣ ዘለዋ ሃገር ገዲዳ ድማ ንሕጋጋተይ ኣፍረሰቶ።
7
ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ካብቶም ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ህብዝታት ገዲድኩም ስዲ ስለ ዝዀንኩምን ከም ሕጋጋተይ ስለ ዘይተመላለስኩምን ፍርደይ ስለ ዘይገበርኩምን ከም ፍርዲ እቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ህዝብታት እኳ ስለ ዘገበርኩምንሲ፣
8
ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እኔኹ፣ ኣነ እመጻኪ ኣሎኹ፣ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ ህዝብታት ከኣ ኣብ ማእከልኪ ፍርዲ ኸውጽእ እየ።
9
ብሰሪ ዅሉ ጽያፍኪ ኸኣ፣ ገይረዮ ዘይፈልጥ ድሕርዚ ኸኣ ከቶ ዘይገብሮ፣ ክገብረኪ እየ።
10
ስለዚ ኣብ ማእከልኪ ወለዲ ንውሉዶም፣ ውሉድ ድማ ንወለዶም ኪበልዑ እዮም። ፍርዲ ኣባኺ ኽፍጽሞ ፣ዅላቶም ዝተረፉኺውን ኣብ ኵሉ ንፋሳት ክዘርዎም እየ።
11
ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይብል ኣሎ፣ ኣነ ህያው እየ፣ ብርግጽ ንመቕደሰይ ብዅሉ ፍንፉን ነገርክን ብዅሉ ጽያፍክን ኣርከስክዮ፣ ስለዚ ኣነ ድማ ከንእሰኪ፣ ዓይነይ ብዘይ ድንጋጽ ካባኺ ኽመልስ ኣይክምሕረክንውን እየ።
12
ሲሶኺ ብፌራ ኺሞቱ፣ ኣብ ማእከልኪ ኸኣ ብጥሜት ኪውድኡ እዮም፣ እቲ ሓደ ሲሶ ድማ ኣብ ዙርያኺ ብሰይፊ ኺወድቕ እዩ: ነቲ ሓደ ሲሶ ኸኣ ኣብ ኵሉ ንፋሳት ክዘርዎ፣ ደድሕሪኦምውን ሰይፈይ ክመልሕ እየ።
13
ኵራይ ሃንኡ ኺወጽእ፣ ነድረይ ከኣ ኣብ ልዕሊኦም ኪዝሕል እዩ፣ ኣነውን ሕነ ኽፈድዮም እየ። ነድረይ ኣባታቶም ምስ ኣዝሐልኩ፣ ሽዑ ኣነ እግዚኣብሄር ብጸዓተይ ከም እተዛረብኩ ኺፈልጡ እዮም።
14
ኣብቶም ከቢቦምኺ ዘለዉ ህዝብታትን ኣብ ዓይኒ እቶም ብእኡ ዚሐልፋ ዅላቶምን ከኣ ምድረ በዳን መጻረፍን ክገብረኪ እየ።
15
ብዅራን ብነድርን ብመዓት ነድርን ምስ ፈረድኩኺ፣ እዚ ኣብቶም ኣብ ከባቢኺ ዘለዉ ህዝብታት ንመጻረፍን ንመላገጽን ንመለበምን ንመሰክሕን ኪኸውን እዩ። ኣነ እግዚኣብሄር ተዛሪበ ኣሎኹ።
16
ንጥፍኣቶም ዚኸውን ናይ ጥሜት ክፉእ ፍላጻ ኣብ ርእሶም ምስ ሰደድኩ፣ ምእንቲ ኼጥፍኣኩም ክሰዶ እየ፣ ነቲ ጥሜትኩም ከግድዶ እየ፣ ንምርኩስ እንጌራኹምውን ክሰብሮ እየ።
17
ጥሜትን ንደቅኹም ዚቐትሉ ኣራዊትን ክሰደልኩም፣ ፌራን ደምን ከኣ ብማእከልኪ ኺሐልፍ እዩ፣ ሰይፊውን ከተንስኣልኪ እየ፣ ኣነ እግዚኣብሄር ተዛሪበ ኣሎኹ።

1
You, son of man, take a sharp sword; [as] a barber''s razor shall you take it to you, and shall cause it to pass on your head and on your beard: then take balances to weigh, and divide the hair.
2
A third part shall you burn in the fire in the midst of the city, when the days of the siege are fulfilled; and you shall take a third part, and strike with the sword round about it; and a third part you shall scatter to the wind, and I will draw out a sword after them.
3
You shall take of it a few in number, and bind them in your skirts.
4
Of these again shall you take, and cast them into the midst of the fire, and burn them in the fire; from it shall a fire come forth into all the house of Israel.
5
Thus says the Lord Yahweh: This is Jerusalem; I have set her in the midst of the nations, and countries are round about her.
6
She has rebelled against my ordinances in doing wickedness more than the nations, and against my statutes more than the countries that are round about her; for they have rejected my ordinances, and as for my statutes, they have not walked in them.
7
Therefore thus says the Lord Yahweh: Because you are turbulent more than the nations that are round about you, and have not walked in my statutes, neither have kept my ordinances, neither have done after the ordinances of the nations that are round about you;
8
therefore thus says the Lord Yahweh: Behold, I, even I, am against you; and I will execute judgments in the midst of you in the sight of the nations.
9
I will do in you that which I have not done, and whereunto I will not do any more the like, because of all your abominations.
10
Therefore the fathers shall eat the sons in the midst of you, and the sons shall eat their fathers; and I will execute judgments on you; and the whole remnant of you will I scatter to all the winds.
11
Therefore, as I live, says the Lord Yahweh, surely, because you have defiled my sanctuary with all your detestable things, and with all your abominations, therefore will I also diminish [you]; neither shall my eye spare, and I also will have no pity.
12
A third part of you shall die with the pestilence, and with famine shall they be consumed in the midst of you; and a third part shall fall by the sword round about you; and a third part I will scatter to all the winds, and will draw out a sword after them.
13
Thus shall my anger be accomplished, and I will cause my wrath toward them to rest, and I shall be comforted; and they shall know that I, Yahweh, have spoken in my zeal, when I have accomplished my wrath on them.
14
Moreover I will make you a desolation and a reproach among the nations that are round about you, in the sight of all that pass by.
15
So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment, to the nations that are round about you, when I shall execute judgments on you in anger and in wrath, and in wrathful rebukes; (I, Yahweh, have spoken it;)
16
when I shall send on them the evil arrows of famine, that are for destruction, which I will send to destroy you: and I will increase the famine on you, and will break your staff of bread;
17
and I will send on you famine and evil animals, and they shall bereave you; and pestilence and blood shall pass through you; and I will bring the sword on you: I, Yahweh, have spoken it.