1
ኣብ ሚጽጳ መንፈጠራ፣ ኣብ ታቦር ከኣ እተዘርግሔት መርበብ ስለ ዝዀንኩም፣ ፍርዲ ኣባኻትኩም እዩ እሞ፣ ኣቱም ካህናት፣ እዚ ስምዑ፣ ኣቱም ቤት እስራኤል፣ ኣድህቡ፣ ኣቱም ቤት ንጉስ፣ ጽን በሉ።
2
እቶም ዓለወኛታት ኣብዚሖም ይሐርዱ፣ ኣነ ግና ነዚኣቶም ኵሎም ክቐጾዖም እየ።
3
ኣታ ኤፍሬም፣ ንስኻ ሕጂ መንዚርካ፣ እስራኤል ድማ ረኺሱ እዩ እሞ፣ ኣነ ንኤፍሬም እፈልጦ እየ፣ እስራኤልውን ኣይተሰወረንን።
4
መንፈስ ምንዝርና ኣብ ውሽጦም ኣሎ፣ ንእግዚኣብሄር ከኣ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ፣ ናብ ኣምላኾም ከይምለሱስ ግብሮም ይኸልኦም።
5
ትዕቢት እስራኤል ኣብ ገጹ ይምስክር። እስራኤልን ኤፍሬምን ከኣ ብኣበሳኦም ይወድቁ፣ ይሁዳውን ምስኦም ይወድቕ።
6
ኣባጊዖምን ከብቶምን ሒዞም ንእግዚኣብሄር ኪደልይዎ ይኸዱ፣ ግናኽ ኣይረኽብዎን፣ ንሱስ ካብኦም ርሒቑ እዩ።
7
ድቓላታት ደቂ ስለ ዝወለዱ ንእግዚኣብሄር ጠለሙ። ሕጂ ድማ ሰርቂ ወርሒ ምስ ርስቶም ኪውሕጦም እዩ።
8
ኣብ ጊብዓ ቐርኒ፣ ኣብ ራማ ኸኣ መለኸት ንፍሑ፣ ናብ ቤት-ኣዌን ድማ፣ ኣታ ብንያም፣ ኣብ ድሕሬኻ፣ ኢልኩም ኣእውዩ።
9
ኤፍሬም ብመዓልቲ ቕጽዓት ኪባድም እዩ፣ ኣነ ኣብ ነገድ እስራኤል ርግጽ ነገር ኣፍለጥኩ።
10
ሓላቑ ይሁዳ ኸምቶም ዶብ ዚደፍኡ እዮም፣ ቍጥዓይ ኣብ ልዕሊኦም ከም ማይ ክኽዑ እየ።
11
ኤፍሬም ደድሕሪ ትእዛዝ ምኻድ ፈትዩ እዩ እሞ፣ ግፉዕ፣ ብፍርዲ ኸኣ ውጹዕ እዩ።
12
ስለዚ ኣነ ንኤፍሬም ከም ነቐዝ፣ ንቤት ይሁዳ ኸኣ ከም ቍንቍነ እየ።
13
ኤፍሬም ሕማሙ፣ ይሁዳ ኸኣ ቍስሉ ምስ ረኣየ፣ ኤፍሬም ናብ ኣሶር ከደ፣ ናብ ንጉስ ያሬብ ድማ ለኣኸ፣ ግናኸ ኬጥዕየኩም ኣይከኣሎን፣ ካብ ቍስልኹም ከኣ ኣይኬሕውየኩምን እዩ።
14
ኣነ ንኤፍሬም ከም ኣንበሳ፣ ንቤት ይሁዳ ኸኣ ከም ሽደን ኣንበሳ ክኾኖም እየ። ኣነ፣ እወ ኣነ ዘሪፈ ክኸይድ እየ፣ ክወስድ እየ፣ ዜድሕን ድማ የልቦን።
15
በደሎም ክሳዕ ዚፈልጡ ገጸይ ከኣ ክሳዕ ዚደልዩ፣ ኣነ ክኸይድ ናብ ቦታይውን ክምለስ እየ። ምስ ጸበቦም ኣንጊሆም ኪደልዩኒ እዮም።

1
"Listen to this, you priests! Listen, house of Israel, and give ear, house of the king! For the judgment is against you; for you have been a snare at Mizpah, and a net spread on Tabor.
2
The rebels are deep in slaughter; but I discipline all of them.
3
I know Ephraim, and Israel is not hidden from me; for now, Ephraim, you have played the prostitute. Israel is defiled.
4
Their deeds won''t allow them to turn to their God; for the spirit of prostitution is within them, and they don''t know Yahweh.
5
The pride of Israel testifies to his face. Therefore Israel and Ephraim will stumble in their iniquity. Judah also will stumble with them.
6
They will go with their flocks and with their herds to seek Yahweh; but they won''t find him. He has withdrawn himself from them.
7
They are unfaithful to Yahweh; for they have borne illegitimate children. Now the new moon will devour them with their fields.
8
"Blow the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah! Sound a battle cry at Beth Aven, behind you, Benjamin!
9
Ephraim will become a desolation in the day of rebuke. Among the tribes of Israel, I have made known that which will surely be.
10
The princes of Judah are like those who remove a landmark. I will pour out my wrath on them like water.
11
Ephraim is oppressed, he is crushed in judgment; Because he is intent in his pursuit of idols.
12
Therefore I am to Ephraim like a moth, and to the house of Judah like rottenness.
13
"When Ephraim saw his sickness, and Judah his wound, Then Ephraim went to Assyria, and sent to king Jareb: but he is not able to heal you, neither will he cure you of your wound.
14
For I will be to Ephraim like a lion, and like a young lion to the house of Judah. I myself will tear in pieces and go away. I will carry off, and there will be no one to deliver.
15
I will go and return to my place, until they acknowledge their offense, and seek my face. In their affliction they will seek me earnestly."