1
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፡
2
እቲ ቐንዴል ወርትግ ኪበርህሲ፡ ደቂ እስራኤል ንቐዋሚ ቐንዴል ዚኸውን እተጐድኤ ጽሩይ ዘይቲ ኣውልዕ ኬምጽኡልካ፡ ኣዝዝ።
3
ኣሮን ኣብ ድንኳን ምርኻብ፡ ብወጻኢ እቲ ኣብ ቅድሚ ምስክር ዘሎ መጋረጃ፡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ካብ ምሸት ክሳዕ ብጊሓት ወርትግ የዳልዎ። እዚ ንውሉድ ወለዶኹም ሕጊ ዘለኣለም ይኹን።
4
ነቲ ቐነዲል ኣብቲ ጽሩይ ቀዋሚ ቐንዴል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ወርትግ የዳልዎ።
5
ድኹም ሓርጭ ወሲድካ ድማ፡ ካብኡ ዓሰርተው ክልተ እንጌራ ሰንክት፡ ነንሓደ እንጌራ ክልተ ዓስራይ ኣፍ ኤፋ ይኹን።
6
ኣብቲ ጽሩይ ሰደቓ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር በብሹድሽተ ጌርካ ኣብ ክልተ መስርዕ ኣንብሮ።
7
ነቲ እንጌራ ድማ ንመዘከርታ፡ መስዋእቲ ሓዊ ንእግዚኣብሄር ኪኸውንሲ፡ ኣብ ለልዕሊ እቲ መመስርዕ እንጌራ ጽሩይ ዕጣን ኣንብር።
8
ካብ ደቂ እስራኤል ንኺዳን ዘለኣለም በብመዓልቲ ሰንበት ወርትግ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር የዳልዎ።
9
እዚ ኻብ መስዋእቲ ሓዊ እግዚኣብሄር ንእኡ ቅዱስ ቅዱሳን እዩ እሞ፡ ንኣሮንን ንደቁን ይኹን፡ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኸኣ ይብልዕዎ። እዚ ናይ ዘለኣለም ሕጊ እዩ።
10
ወዲ ሓንቲ እስራኤላዊት ሰበይቲ፡ ንሱ ኸኣ ወዲ ምስራዊ ሰብኣይ፡ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ወጸ፡ ወዲ እታ እስራኤላዊት ሰበይትን ሓደ እስራኤላዊ ሰብኣይን ድማ ኣብቲ ሰፈር ተበአሱ።
11
ወዲ እታ እስራኤላዊት ሰበይቲ ኸኣ ንስም እግዚኣብሄር ጸረፈን ኣቃለለን። ናብ ሙሴ ድማ ኣምጽእዎ። ስም ኣዲኡ ኸኣ ሰሎሚት ጓል ዲብሪ፡ ካብ ነገድ ዳን ነበረት።
12
ብዛዕባኡ ብኣፍ እግዚብሄር ክሳዕ ዚቚረጸሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣጽንሕዎ።
13
እግዚብሄር ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፡
14
ነቲ መቃለሊ ናብ ወጻኢ ሰፈር ኣውጽኣዮ፡ እቶም ዝሰምዕዎ ዂሎም ከኣ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሱ የንብሩ፡ ብዘሎ እቲ ኣኼባ ድማ ብዳርባ እምኒ ይቕተሎ።
15
ንደቂ እስራኤል ከኣ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፡ ዝዀነ ሰብ ንኣምላኹ ዘቃለለ፡ ሓጢኣቱ ይጸውር።
16
እቲ ስም እግዚኣብሄር ዚጸርፍ፡ ሞት ይሙት፡ ብዘሎ እቲ ኣኼባ ብዳርባ እምኒ ይቕተሎ። ጓና ዀነ ወይ ወዲ ዓዲ፡ ስም እግዚኣብሄር ምስ ዚጸርፍ ይሙት።
17
ንዝዀነ ሰብ ዝቐተለ ሰብ፡ ሞት ይሙት።
18
እንስሳ ዝቐተለ ይተክእ፡ ህይወት ኣብ ክንዲ ህይወት።
19
ሰብ፡ ኣካል ብጻዩ ምስ ዜጒድል፡ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ይግበርዎ፡
20
ምስባር ኣብ ክንዲ ምስባር፡ ዓይኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ፡ ስኒ ኣብ ክንዲ ስኒ። ከምቲ ንሱ ንሰብ ዘጒደሎ፡ ንእኡ ድማ ከምኡ ይግበርዎ።
21
እንስሳ ዝቐተለ ይተክኣሉ፡ ሰብ ዝቐተለ ኸኣ ይሙት።
22
ኣነ እግዚኣብሄር ኣምላኽኩም እየ እሞ፡ ንጓና ኸም ዝዀነ፡ ንወዲ ዓዲውን ከምኡ ይኹን፡ ሓደ ፍርዲ ይኹነልኩም።
23
ሙሴ ኸኣ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም። ንሳቶም ድማ ነቲ መቃለሊ ናብ ወጻኢ ሰፈር ኣውጺኦም፡ ብዳርባ እምኒ ቐተልዎ። ደቂ እስራኤል ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝአዘዞ ገበሩ።

1
Yahweh spoke to Moses, saying,
2
"Command the children of Israel, that they bring to you pure olive oil beaten for the light, to cause a lamp to burn continually.
3
Outside of the veil of the Testimony, in the Tent of Meeting, shall Aaron keep it in order from evening to morning before Yahweh continually: it shall be a statute forever throughout your generations.
4
He shall keep in order the lamps on the pure gold lampstand before Yahweh continually.
5
"You shall take fine flour, and bake twelve cakes of it: two tenth parts of an ephah shall be in one cake.
6
You shall set them in two rows, six on a row, on the pure gold table before Yahweh.
7
You shall put pure frankincense on each row, that it may be to the bread for a memorial, even an offering made by fire to Yahweh.
8
Every Sabbath day he shall set it in order before Yahweh continually. It is on the behalf of the children of Israel an everlasting covenant.
9
It shall be for Aaron and his sons; and they shall eat it in a holy place: for it is most holy to him of the offerings of Yahweh made by fire by a perpetual statute."
10
The son of an Israelite woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel; and the son of the Israelite woman and a man of Israel strove together in the camp.
11
The son of the Israelite woman blasphemed the Name, and cursed; and they brought him to Moses. His mother''s name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan.
12
They put him in custody, until the will of Yahweh should be declared to them.
13
Yahweh spoke to Moses, saying,
14
"Bring out of the camp him who cursed; and let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him.
15
You shall speak to the children of Israel, saying, ''Whoever curses his God shall bear his sin.
16
He who blasphemes the name of Yahweh, he shall surely be put to death; all the congregation shall certainly stone him: the foreigner as well as the native-born, when he blasphemes the Name, shall be put to death.
17
"''He who strikes any man mortally shall surely be put to death.
18
He who strikes an animal mortally shall make it good, life for life.
19
If anyone injures his neighbor; as he has done, so shall it be done to him:
20
fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth; as he has injured someone, so shall it be done to him.
21
He who kills an animal shall make it good; and he who kills a man shall be put to death.
22
You shall have one kind of law, for the foreigner as well as the native-born: for I am Yahweh your God.''"
23
Moses spoke to the children of Israel; and they brought forth him who had cursed out of the camp, and stoned him with stones. The children of Israel did as Yahweh commanded Moses.