1
ኣቱም ደቂ እስራኤል፣ ነቲ ኣንጻርኩም፣ ኣንጻር እቲ ኣነ ኻብ ምድሪ ግብጺ ዘውጻእክዎ ዅሉ ዓሌት፣ እዚ እግዚኣብሄር ዚዛረቦ ዘሎ ቓል፣ ስምዑ። ከምዚ ይብል ኣሎ፤
2
ኣነ ካብ ኵሎም ዓሌታት ምድሪ ንኣኻትኩም ንበይንኹም ፈለጥኩኹም፣ ስለዚ ብሰሪ ኣበሳኹም ክቐጽዓኩም እየ።
3
ክልተ ሰብ እንተ ዘይተሳማምዑስ፣ ብሓደዶ ይመላለሱ እዮም∶
4
ኣንበሳኸ ግዳይ እንተ ዜብሉዶ ኣብ ዱር ይጓዝም እዩ∶ ሽደን ኣንበሳስ ገለ ኸይሐዘዶ ኻብ ጕድጓዱ የድሂ እዩ∶
5
ዑፍከ ዜፈንጥራ ኣብ ዜብሉስ ኣብ ምድሪዶ ብመፈንጠራ ትተሐዝ እያ∶ መፈንጠራዶኸ ገለ ኸይሐዘ ኻብ ምድሪ ይለዐል እዩ∶
6
መለኸት ኣብ ከተማ ተነፊሑስ፣ ህዝቢዶ ኣይፈርህን እዩ∶ እግዚኣብሄር ከይገብሮኸ ንኸተማዶ ኽፉእ ይወርዳ እዩ∶
7
እግዚኣብሄር ኣምላኽሲ ምስጢሩ ንባሮቱ ነብያት ከይገለጸሎም፣ ገለ እኳ ኣይገብርን እዩ።
8
ኣንበሳ ጓዚሙስ መን እዩ ዘይፈርህ∶ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተዛሪቡኸ መን እዩ ዘይንበ∶
9
ኣብ ኣዳራሻት እሽዶድን ኣብ ኣዳራሻት ሃገር ግብጽን ከኣ፣ ኣብ ርእሲ ኣኽራን ሰማርያ ተኣከቡ፣ ነቲ ኣብ ማእከላ ዘሎ ዓብዪ ዕግርግርን ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ዓመጻን ጠምቱ፣ ኢልኩም ኣውጁ።
10
እቶም ኣብ ኣዳራሻቶም ዓመጻን ዘረፋን ዚድልቡ ቕኑዕ ምግባር ኣይፈልጡን እዮም፣ ይብል እግዚኣብሄር።
11
ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፣ ጸላኢ ኣብ ዙርያ እታ ሃገር ኣሎ፣ ንሱ ንሓይልኺ ኻባኺ የውርድ፣ ኣዳራሻትኪውን ይብዝበዝ፣ ይብል ኣሎ።
12
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ጓሳ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ኽልተ እግሪ ወይስ ሓንቲ ጭራም እዝኒ ኸም ዜድሕን፣ ከምኡ እቶም ኣብ ሰማርያ ኣብ ኵርናዕ ዓራትን ኣብ ምንጻፍ ደማስቆን ተቐሚጦም ዘለዉ ደቂ እስራኤል ኪድሕኑ እዮም።
13
ስምዑ፣ ኣንጻር ቤት ያእቆብ ከኣ መስክሩ፣ ይብል እግዚኣብሄር ኣምላኽ፣ ኣምላኽ ሰራዊት።
14
በታ ኣነ ንእስራኤል ብሰሪ ምግሃሱ ዝቐጽዓላ መዓልትስ ንመሰውኢታት ቤት-ኤልውን ክቐጽዖ እየ። እቲ ኣቕርንቲ መሰውኢ ኪቝረጽን ኣብ ምድሪ ኺወድቕን እዩ።
15
ንቤት ክረምትን ንቤት ሓጋይን ክወቕዔን እየ፣ እቲ ብስኒ ሓርማዝ እተሰርሔ ኣባይቲ ኺጠፍእ፣ እቲ ዓበይቲ ኣባይቲውን ኪድምሰስ እዩ፣ ይብል እግዚኣብሄር።

1
Hear this word that Yahweh has spoken against you, children of Israel, against the whole family which I brought up out of the land of Egypt, saying:
2
"You only have I chosen of all the families of the earth. Therefore I will punish you for all of your sins."
3
Do two walk together, unless they have agreed?
4
Will a lion roar in the thicket, when he has no prey? Does a young lion cry out of his den, if he has caught nothing?
5
Can a bird fall in a trap on the earth, where no snare is set for him? Does a snare spring up from the ground, when there is nothing to catch?
6
Does the trumpet alarm sound in a city, without the people being afraid? Does evil happen to a city, and Yahweh hasn''t done it?
7
Surely the Lord Yahweh will do nothing, unless he reveals his secret to his servants the prophets.
8
The lion has roared. Who will not fear? The Lord Yahweh has spoken. Who can but prophesy?
9
Proclaim in the palaces at Ashdod, and in the palaces in the land of Egypt, and say, "Assemble yourselves on the mountains of Samaria, and see what unrest is in her, and what oppression is among them."
10
"Indeed they don''t know to do right," says Yahweh, "Who hoard plunder and loot in their palaces."
11
Therefore thus says the Lord Yahweh: "An adversary will overrun the land; and he will pull down your strongholds, and your fortresses will be plundered."
12
Thus says Yahweh: "As the shepherd rescues out of the mouth of the lion two legs, or a piece of an ear, so shall the children of Israel be rescued who sit in Samaria on the corner of a couch, and on the silken cushions of a bed."
13
"Listen, and testify against the house of Jacob," says the Lord Yahweh, the God of Armies.
14
"For in the day that I visit the transgressions of Israel on him, I will also visit the altars of Bethel; and the horns of the altar will be cut off, and fall to the ground.
15
I will strike the winter house with the summer house; and the houses of ivory will perish, and the great houses will have an end," says Yahweh.