1
እቲ ብዘመን ዮታምን ኣሃዝን ህዝቅያስን ነገስታት ይሁዳ፣ ብዛዕባ ሰማርያን የሩሳሌምን ሚክያስ ሞረሽታይ ዝረኣዮ ናብኡ ኸኣ ዝመጾ ቓል እግዚኣብሄር እዚ እዩ፣
2
ኣቱም ህዝብታት ኵላትኩም፣ ስምዑ፣ ኣቲ ምድሪ ምስ ምልኣትኪ፣ ጽን በሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽሲ ኣንጻርኩም ይምስክር፣ እወ፣ እግዚኣብሄር ካብ ቅዱስ መቕደሱ።
3
እንሆ፣ እግዚኣብሄር ካብ ስፍራኡ ይወጽእ፣ ይወርድ፣ ኣብ በረኽቲ ምድሪ ድማ ይረግጽ እዩ እሞ፣
4
ከም ስምዒ ኣብ ቅድሚ ሓዊ ከምቲ ኣብ ጎቦ ዚውሕዝ ማያት፣ ኣኽራን ኣብ ትሕቲኡ ይመኩ፣ ሽንጭሮታት ከኣ ይጭደዱ።
5
እዚ ዅሉ ብሰሪ በደል ያእቆብን ብሰሪ ሓጢኣት ቤት እስራኤልን እዩ። በደል ያእቆብ እንታይ እዩ∶ ሰማርያዶ ኣይኰነትን∶ በረኽቲ ቦታ ይሁዳ እንታይ እዩ∶ የሩሳሌምዶ ኣይኰነትን∶
6
ስለዚ ንሰማርያ ኸም ኵምራ እምኒ መሮርን ከም ቦታ ኣታኽልቲ ወይንን ክገብራ እየ። ነእማና ናብ ሽንጭሮ ኸንከራርዎ፣ ንመሰረታ ኸኣ ክቐልዖ እየ።
7
እቲ ቕሩጽ ምስልታት ኵሉ ኺሰባብሮ፣ እቲ ዋጋ ምንዝርናኣ ዅሉ ብሓዊ ኺሐርር እዩ። ብዋጋ ምንዝርና ኣኪባቶም፣ መሊሶም ድማ ዋጋ ምንዝርና ኪዀኑ እዮም እሞ፣ ኣነ ንዅላቶም ጣኦታታ ኸባድሞም እየ።
8-9
ቍስላ ዘይሐዊ እዩ፣ ክሳዕ ይሁዳ መጺኡ፣ ክሳዕ ኣብ ደገ ህዝበይ፣ ክሳዕ የሩሳሌም በጺሑ እዩ እሞ፣ ስለዚ እበክን ዋይዋይ እብልን፣ ተቐንጢጠን ጥራየይ ኰይነን እኽይድ፣ ከም ወኻርያ እበኪ፣ ከም ሰገን ከኣ ደሃይ ሓዘን ኤድሂ ኣሎኹ።
10
ኣብ ጋት ኣይተውርይዎ፣ ብኽያት ኣይትብከዩ፣ ኣብ ቤት ኣፍራ ኣብ ሓመድ ጠቀላዕላዕ በልኩ።
11
ኣቲ ብነውራም ዕርቃን ኣብ ሳፊር እትንበሪ፣ ሕለፊ፣ እታ ኣብ ጾኣናን እትነብሪ ኣይትወጽእን፣ ብኽያት ቤት-ኤጽል ስፍራኡ ኣሕደገኩም።
12
መዓት ካብ እግዚኣብሄር ክሳዕ ደገ የሩሳሌም ወሪዱ እዩ እሞ፣ እታ ኣብ ማሮት እትነብር ስለ እቲ ሰናይ ትሐዝን ኣላ።
13
ኣቲ ኣብ ላኪሽ እትነብሪ፣ ነቶም ኣፍራስ ኣብ ሰረገላ ጽመድዮም። በደል እስራኤል ኣባኺ ተረኺቡ እዩ እሞ፣ ንሳ ንጓል ጽዮን መጀመርታ ሓጢኣት ኰነታ።
14
ስለዚ ንሞሬሽት-ጋት ናይ ምስንባት ህያብ ሀቦ፣ ኣባይቲ ኣኽዚብ ንነገስታት እስራኤል ጠባሪ ኪኸውን እዩ።
15
ኣቲ ኣብ ማሬሻ እትነብሪ፣ እቲ ዚወርሰኪ ኸምጽኣልኪ እየ፣ ክብሪ እስራኤል ክሳዕ ኣዱላም ኪመጽእ እዩ።
16
ንሳቶም ካባኺ ተማሪኾም ከይዶም እዮም እሞ፣ ስለቶም ደቂ ሓጐስኪ ጸጕርኺ ንጸዪ፣ ርእስኪ ላጽዪ፣ ነቲ ነዃዕኪ ኸም ንስሪ ኣግፍሕዮ።

1
The word of Yahweh that came to Micah the Morashtite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.
2
Hear, you peoples, all of you. Listen, O earth, and all that is therein: and let the Lord Yahweh be witness against you, the Lord from his holy temple.
3
For, behold, Yahweh comes forth out of his place, and will come down and tread on the high places of the earth.
4
The mountains melt under him, and the valleys split apart, like wax before the fire, like waters that are poured down a steep place.
5
"All this is for the disobedience of Jacob, and for the sins of the house of Israel. What is the disobedience of Jacob? Isn''t it Samaria? And what are the high places of Judah? Aren''t they Jerusalem?
6
Therefore I will make Samaria like a rubble heap of the field, like places for planting vineyards; and I will pour down its stones into the valley, and I will uncover its foundations.
7
All her idols will be beaten to pieces, and all her temple gifts will be burned with fire, and all her images I will destroy; for of the hire of a prostitute has she gathered them, and to the hire of a prostitute shall they return."
8
For this I will lament and wail; I will go stripped and naked; I will howl like the jackals, and moan like the daughters of owls.
9
For her wounds are incurable; for it has come even to Judah. It reaches to the gate of my people, even to Jerusalem.
10
Don''t tell it in Gath. Don''t weep at all. At Beth Ophrah I have rolled myself in the dust.
11
Pass on, inhabitant of Shaphir, in nakedness and shame. The inhabitant of Zaanan won''t come out. The wailing of Beth Ezel will take from you his protection.
12
For the inhabitant of Maroth waits anxiously for good, because evil has come down from Yahweh to the gate of Jerusalem.
13
Harness the chariot to the swift steed, inhabitant of Lachish. She was the beginning of sin to the daughter of Zion; For the transgressions of Israel were found in you.
14
Therefore you will give a parting gift to Moresheth Gath. The houses of Achzib will be a deceitful thing to the kings of Israel.
15
I will yet bring to you, inhabitant of Mareshah. He who is the glory of Israel will come to Adullam.
16
Shave your heads, and cut off your hair for the children of your delight. Enlarge your baldness like the vulture; for they have gone into captivity from you!