1
ኣንባቆም 1፡1 ፦
2
ዎ እግዚኣብሄር፣ ንስኻ ኸይሰማዕካንስ፣ ክሳዕ መኣዝ ከእዊ እየ∶ ኣነ፣ ዓመጽ፣ ኢለ ናባኻ ኣእዌኹ፣ ንስኻውን ኣየድሐንካን።
3
ስለምንታይ ኣበሳ እተርእየኒ፣ ንስኻስ ሕሰም እትጥምት∶ ምዝራፍን ዓመጽን ኣብ ቅድመይ እዩ፣ ባእስን ክርክርን ይለዐል ኣሎ።
4
ስለዚ ሕጊ ደኸመ፣ ፍትሒውን ከቶ ኣይወጸን። እቲ ረሲእ ነቲ ጻድቕ ከቢብዎ እዩ እሞ፣ ስለዚ ፍርዲ ቐኒኑ ይወጽእ ኣሎ።
5
እንተ ነገሩኹም እኳ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብመዓልትታትኩም እገብር ኣሎኹ እሞ፣ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ርኣዩን ጠምቱን፣ ተገረሙ ተደነቑውን።
6
እንሆ፣ ዘይናቶም መናበሪ ኺወርሱ፣ ኣብ ስፍሒ ምድሪ ዚኸዱ መረርትን ፍጡናትን ህዝቢ ከለዳውያን ከተንስእ እየ።
7
ንሳቶም ዜፍርሁን ዜሰምብዱን እዮም፣ ፍርዶምን ክብረቶምን ካባታቶም ይወጽእ።
8
ኣፍራሶም ካብ ነብሪ ይቕልጥፉ፣ ካብ ቶዅላ ምሸት ይፈጥኑ፣ ፈረሰኛታቶም ይዝርግሑ፣ ፈረሰኛታቶም ካብ ርሑቕ ይመጹ፣ ከምቲ ናብ ምብላዕ ዚቕልጥፍ ንስሪ ይነፍሩ።
9
ኵላቶም ኪዕምጹ ይመጹ፣ ትምኒት ገጾም ናብ ቅድሚኦም እዩ፣ ከም ሑጻ ዝምብዝሖም ይማርኹ።
10
ንነገስታት የላግጹሎም፣ መሳፍንቲ ኸኣ መስሓቒ ይዀንዎ። ብዅሉ ዕርድታት ይስሕቁ፣ መሬት ይእክብ፣ ይወስዶ ኸኣ።
11
ሽዑ ኸም ንፋስ ይሐልፍ፣ ንኽንየው ይሐልፍ፣ በዳሊ ኸኣ ይኸውን፣ ሓይሉ ድማ ኣምላኹ እዩ።
12
ዎ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ፣ ቅዱሰይን፣ ካብ ጥንቲ ንስኻዶ ኣይኰንካን ∶ ንሕና ኣይንመውትን። ዎ እግዚኣብሄር፣ ንፍርዲ ኣንበርካዮም፣ ኣታ ኸውሒ፣ ንመቕጻዕቲ ሰረትካዮም።
13
ኣዒንትኻ እኩይ ንምርኣይ ኣዝየን ጽሩያት እየን፣ ኣበሳ ኽትጥምት ኣይኰነልካን። ስለምንታይ ነቶም ጠለምቲ እትጥምቶም∶ ከመይከ እቲ ረሲእ ነቲ ካብኡ ዚጸድቕ ኪውሕጦ ኸሎ ትም እትብል።
14
ከምይሲ ንሰባት ከምቶም ዓሳ ባሕርን ከምቶም ገዛኢ ዜብሎም ለመምታን እትገብሮም∶
15
ንዅላቶም ብመቝለብ ኣውጽኦም፣ ብመርበቡ ሰሐቦም፣ ብመግፈፊኡ ድማ ኣከቦም፣ ስለዚ ባህ ኢልዎ እልል ይብል።
16
ስለዚ ንመርበቡ መስዋእቲ የቕርበሉ፣ ንመግፈፊኡ ድማ ዕጣን ይዐጥን ኣሎ፣ እዚኸኣ ብኣታቶም ግዲኡ ስለ ዝሰብሓሉ፣ ምግቡውን ስለ ዝጠዐመሉ እዩ።
17
ስለዚዶ መርበቡ ኼዕርቕ እዩ∶ ኵሉ ጊዜዶኸ ንህዝብታት ብዘይ ምሕረት ኪቐትል እዩ∶

1
The oracle which Habakkuk the prophet saw.
2
Yahweh, how long will I cry, and you will not hear? I cry out to you "Violence!" and will you not save?
3
Why do you show me iniquity, and look at perversity? For destruction and violence are before me. There is strife, and contention rises up.
4
Therefore the law is paralyzed, and justice never goes forth; for the wicked surround the righteous; therefore justice goes forth perverted.
5
"Look among the nations, watch, and wonder marvelously; for I am working a work in your days, which you will not believe though it is told you.
6
For, behold, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, that march through the breadth of the earth, to possess dwelling places that are not theirs.
7
They are feared and dreaded. Their judgment and their dignity proceed from themselves.
8
Their horses also are swifter than leopards, and are more fierce than the evening wolves. Their horsemen press proudly on. Yes, their horsemen come from afar. They fly as an eagle that hurries to devour.
9
All of them come for violence. Their hordes face the desert. He gathers prisoners like sand.
10
Yes, he scoffs at kings, and princes are a derision to him. He laughs at every stronghold, for he builds up an earthen ramp, and takes it.
11
Then he sweeps by like the wind, and goes on. He is indeed guilty, whose strength is his god."
12
Aren''t you from everlasting, Yahweh my God, my Holy One? We will not die. Yahweh, you have appointed him for judgment. You, Rock, have established him to punish.
13
You who have purer eyes than to see evil, and who cannot look on perversity, why do you tolerate those who deal treacherously, and keep silent when the wicked swallows up the man who is more righteous than he,
14
and make men like the fish of the sea, like the creeping things, that have no ruler over them?
15
He takes up all of them with the hook. He catches them in his net, and gathers them in his dragnet. Therefore he rejoices and is glad.
16
Therefore he sacrifices to his net, and burns incense to his dragnet, because by them his life is luxurious, and his food is good.
17
Will he therefore continually empty his net, and kill the nations without mercy?