1
እታ ዓላዊትን ርኽስትን፣ እታ ገፋዒት ከተማ ወይለኣ።
2
ድምጺ ኣይትሰምዕን፣ ቅጽዓት ኣይትቕበልን፣ ኣብ እግዚኣብሄር ኣይትውከልን፣ ናብ ኣምላኽ ኣይትቐርብን።
3
መሳፍንታ ኣብ ማእከላ ጓዘምቲ ኣናብስ እዮም፣ ፈራዶኣ ንንግሆ ገለ እኳ ዘየትርፉ ተዃሉ ምሸት እዮም።
4
ነብያታ መጓበብትን ጠበርትን ሰብኡት እዮም፣ ካህናታ ንመቕደስ ኣርከስዎ፣ ንሕጊ ዐመጽዎ።
5
እግዚኣብሄር ኣብ ማእከላ ጻድቕ እዩ፣ንሱ ኣይእብስን፣ ንግሆ ንግሆ ኸየብኰረ ፍርዱ ናብ ብርሃን የውጽእ፣ ዓማጺ ግና ሓንከት ኣይፈልጥን።
6
ኣነ ንህዝብታት ኣጽነትኩ፣ ግምብታቶም ዐነወ፣ ንመገድታቶም፣ ሓደ እኳ ኸይሐልፈን፣ ኣባደምክወን፣ ከተማታቶም ሓደ ሰብ ዜብለን፣ ዚነብረለን እኳ ዜብለን ኰይነን ጠፍኣ።
7
ኣነ ኸኣ፣ ኣየ፣ እንተ ትፈርህንስ፣ መቕጻዕቲ ኸኣ እንተ ትቕበልስ፣ በልኩ። ሽዑ ሰፈራ በቲ እተጻባጸብክዋ ዅሉ ኣይምጠፍኤትን፣ ንሳቶም ግና ንግሆ ተንሲኦም ኵሉ ግብሮም ኣባላሸዉ።
8
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኵላ ምድሪ ብሓዊ ቕንኣተይ ክትውሓጥሲ፣ ኵራይን ርሱን ቍጥዓይን ምእንቲ ከፍስሰሎም፣ ነህዛብ ክእክቦም፣ ንመንግስትታት ከኣ ክኣኻኽቦም ፍርደይ እዩ እሞ፣ ስለዚ ኽሳዕ እታ ንዘመተ ዝለዐለላ መዓልቲ ተጸበዩኒ።
9
ስለዚ ዅላቶም ንስም እግዚኣብሄር ኪጽውዑን ሐቢሮም ከኣ ኬገልግልዎንሲ፣ ሽዑ ንህዝብታት ጽሩይ ከናፍር ክመልሰሎም እየ።
10
ካብ ክንየው ርባታት ኢትዮጵያ እቶም ተማህለልተይ፣ ፋሕ ዝበሉ ደቀይ፣ መባእ ኬምጽኡለይ እዮም።
11
ሽዑ ኣነ ነቶም ብዅርዓትኪ ባህ ዝብሎም ካብ ማእከልኪ ኸውጽኦም እየ፣ ንስኺ ድማ ድሕርዚ ኣብቲ ቅዱስ ከረነይ ኣይክትኰርዕን ኢኺ እሞ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ በቲ ንኣይ ዝበደልክሉ ዅሉ ግብርኺ ኣይክትሐንክን ኢኺ።
12
ኣብ ማእከልኪ ሽጉርን ድኻን ህዝቢ ኺሐድግ እየ፣ ንሳቶምውን ብስም እግዚኣብሄር ኪእመኑ እዮም።
13
ኪጓሰዩን ኪድቅሱን እዮም፣ ዜሰምብዶም ድማ የልቦን እሞ፣ እቶም ተረፈ እስራኤል ኣይኪብድሉን ኣይኪሕስዉን እዮም፣ ኣብ ኣፎም ከኣ ጠላሚት ልሳን ኣይክትርከብን እያ።
14
ኣቲ ጓል ጽዮን፣ ዘምሪ፣ ኣታ እስራኤል፣ እልል በል፣ ኣቲ ጓል የሩሳሌም፣ ብዅሉ ልብኺ ተሐጐሲ ባህ ከኣ ይበልኪ።
15
እግዚኣብሄ ንፍርድኺ ኣርሐቖ፣ ንጸላኢኺ ሰጐጎ፣ እግዚኣብሄር ንጉስ እስራኤል ኣብ ማእከልኪ እዩ፣ ድሕርዚ ኸኣ ገለ ኽፉእ ዜፍርህ የብልክን።
16-17
- በታ መዓልቲ እቲኣ ንየሩሳሌ፣ ዎ ጽዮን ኣይትፍርሂ፣ ኣእዳውኪ ኣይተሐለላ፣ ኣግዚኣብሄር ኣምላኽኪ ኣብ ማእከልኪ ዚድሕን ጅግና እዩ፣ ብኣኺ ሓጐስ ኪሕጐስ እዩ፣ ብፍቕሩ ኺሀድእ፣ ብኣኺ እልል እናበለ ኺሕጐስ እዩ፣ ኪብልዋ እዮም።
18
ነቶም ብዛዕባ ኣኼባ በዓላት ዚጕህዩ ኽእክቦም እየ፣ ናትኪ እዮም፣ ጾሮም ጸርፊ ነበረ።
19
እንሆ፣ በቲ ጊዜ እቲ ነቶም ዚጭቍንኺ ዅሎም ክጻረሮም እየ፣ ነታ ዝሐንከሰት ከድሕና፣ ነታ እተሰጐት ከኣ ክእክባ፣ ኣብቲ ዝነወርዎ ዅሉ ነገራት ክቡራትን ስሙያትን ክገብሮም እየ።
20
ነቶም ምሩኻትኩም ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኹም ምስ መለስክዎም፣ ኣብ ኵላቶም ህዝብታት ምድሪ ስሙያትን ክቡራትን ክገብረኩም እየ እሞ፣ በታ ጊዜ እቲኣ ኸእትወኩም፣ በታ ጊዜ እቲኣውን ክእክበኩም እየ፣ ይብል እግዚኣብሄር።

1
Woe to her who is rebellious and polluted, the oppressing city!
2
She didn''t obey the voice. She didn''t receive correction. She didn''t trust in Yahweh. She didn''t draw near to her God.
3
Her princes in the midst of her are roaring lions. Her judges are evening wolves. They leave nothing until the next day.
4
Her prophets are arrogant and treacherous people. Her priests have profaned the sanctuary. They have done violence to the law.
5
Yahweh, in the midst of her, is righteous. He will do no wrong. Every morning he brings his justice to light. He doesn''t fail, but the unjust know no shame.
6
I have cut off nations. Their battlements are desolate. I have made their streets waste, so that no one passes by. Their cities are destroyed, so that there is no man, so that there is no inhabitant.
7
I said, "Just fear me. Receive correction, so that her dwelling won''t be cut off, according to all that I have appointed concerning her." But they rose early and corrupted all their doings.
8
"Therefore wait for me," says Yahweh, "until the day that I rise up to the prey, for my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour on them my indignation, even all my fierce anger, for all the earth will be devoured with the fire of my jealousy.
9
For then I will purify the lips of the peoples, that they may all call on the name of Yahweh, to serve him shoulder to shoulder.
10
From beyond the rivers of Cush, my worshipers, even the daughter of my dispersed people, will bring my offering.
11
In that day you will not be disappointed for all your doings, in which you have transgressed against me; for then I will take away out of the midst of you your proudly exulting ones, and you will no more be haughty in my holy mountain.
12
But I will leave in the midst of you an afflicted and poor people, and they will take refuge in the name of Yahweh.
13
The remnant of Israel will not do iniquity, nor speak lies, neither will a deceitful tongue be found in their mouth, for they will feed and lie down, and no one will make them afraid."
14
Sing, daughter of Zion! Shout, Israel! Be glad and rejoice with all your heart, daughter of Jerusalem.
15
Yahweh has taken away your judgments. He has thrown out your enemy. The King of Israel, Yahweh, is in the midst of you. You will not be afraid of evil any more.
16
In that day, it will be said to Jerusalem, "Don''t be afraid, Zion. Don''t let your hands be slack."
17
Yahweh, your God, is in the midst of you, a mighty one who will save. He will rejoice over you with joy. He will rest in his love. He will rejoice over you with singing.
18
Those who are sad for the appointed feasts, I will remove from you. They are a burden and a reproach to you.
19
Behold, at that time I will deal with all those who afflict you, and I will save those who are lame, and gather those who were driven away. I will give them praise and honor, whose shame has been in all the earth.
20
At that time will I bring you in, and at that time will I gather you; for I will give you honor and praise among all the peoples of the earth, when I bring back your captivity before your eyes, says Yahweh.