1
ብኻልኣይቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ፣ ብሳድሰይቲ ወርሒ፣ ካብታ ወርሒ ኸኣ ብቐዳመይቲ መዓልቲ፣ ብኢድ ነብዪ ሃጌ ኸምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ዘሩባቤል ወዲ ሰኣልቲኤል፣ ምስለኔ ይሁዳን ናብ እያሱ ወዲ ይሆጻዳቅ ሊቀ ኻህናትን መጸ።
2
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እዚ ህዝቢ እዚ፣ እቲ ጊዜ፣ ቤት እግዚኣብሄር እትስርሓሉ ጊዜ፣ ኣይበጽሔን፣ ይብል ኣሎ።
3-4
ግናኸ እዛ ቤት እዚኣ ዖንያ ኸላስ፣ ንስኻትኩም ኣብ ስሉም ኣባይትኹም ክትነብሩዶ ጊዜኹም እዩ∶ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ብኢድ ነብዪ ሃጌ መጸ።
5
እምብኣርሲ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እስከ ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ።
6
ንስኻትኩም ብዙሕ ዘራእኩም፣ ሒደት ኣእቶኹም። በላዕኩም ኣይጸገብኩምን፣ ሰቴኹም ኣይረዌኹምን፣ ተኸደንኩም ኣይሞቝኩምን፣ እቲ ውዕለቱ ዜእቱ ነቲ ዝወዐሎ ኣብ ነዃል ማሕፉዳ የንብሮ ኣሎ።
7
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ብልብኹም መገድኩም ሕሰቡ፣ ይብል ኣሎ።
8
ናብ ኣኽራን ደይቡ፣ ዕጨይቲ ኣምጽኡ፣ ነታ ቤት ከኣ ስርሕዋ። ኣነ ድማ ብእእ ክሕጐስን ክኸብርን እየ፣ ይብል እግዚኣብሄር።
9
ንስኻትኩም ብዙሕ ተጸቤኹም፣ እንሆ ኸኣ፣ ሒደት እዩ፣ ናብ ቤት ምስ ኣእቶኹምዎ ኸኣ፣ ኣነ ኡፍ በልኩሉ። ስለምንታይ∶ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ነፍሲ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጐየኹምሲ፣ ቤተይ ስለ ዝዐነወት እዩ።
10
ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ኸልከለ፣ ምድሪ ኸኣ ፍሬኣ ኸልኤት።
11
ኣነውን ኣብ ልዕሊ ምድርን ኣብ ልዕሊ ኣኽራንን ኣብ ልዕሊ እኽልን ኣብ ልዕሊ ወይንን ኣብ ልዕሊ ዘይትን ኣብ ልዕሊ እቲ ምድሪ እተብቍሎን ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ እንስሳን ኣብ ልዕሊ ዅሉ ዕዮ ኣእዳውን ደርቂ ጸዋዕኩ።
12
ሽዑ ዘሩባቤል ወዲ ሰኣልቲኤልን እያሱ ወዲ ይሆጻዳቅ፣ ሊቀ ኻህናትን እቶም ካብቲ ህዝቢ ዝተረፉ ዅላቶምን ንደሃይ እግዚኣብሄር ኣምላኾምን ንቓል ነብዪ ሃጌን፣ ከምቲ እግዚኣብሄር ኣምላኾም ዝለኣኾ፣ ሰምዕዎ። እቶም ህዝቢ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፈርሁ።
13
ሃጌ ልኡኽ እግዚኣብሄር በታ መልእኽቲ እግዚኣብሄር ንህዝቢ፣ ኣነ ምሳኻትኩም እየ፣ ይብል እግዚኣብሄር፣ ኢሉ ተዛረቦም።
14-15
እግዚኣብሄር ከኣ ንመንፈስ ዘሩባቤል ወዲ ሰኣልቲኤል፣ ምስለኔ ይሁዳን ንመንፈስ እያሱ ወዲ ይሆጻዳቅ፣ ሊቀ ካህናት ንመንፈስ ኵሎም እቶም ዝተረፉ ህዝብን ኣንቅሖ። ንሳቶም ከኣ በታ ኻልኣይቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ፣ ብሳድሰይቲ ወርሒ፣ ካብታ ወርሒ ድማ ብመበል ዕስራን ኣርባዕተን መዓልቲ መጹ፣ ኣብታ ቤት እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ኣምላኾም ከኣ ይሰርሑ ነበሩ።

1
In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, the Word of Yahweh came by Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying,
2
"This is what Yahweh of Armies says: These people say, ''The time hasn''t yet come, the time for Yahweh''s house to be built.''"
3
Then the Word of Yahweh came by Haggai, the prophet, saying,
4
"Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses, while this house lies waste?
5
Now therefore this is what Yahweh of Armies says: Consider your ways.
6
You have sown much, and bring in little. You eat, but you don''t have enough. You drink, but you aren''t filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm, and he who earns wages earns wages to put them into a bag with holes in it."
7
This is what Yahweh of Armies says: "Consider your ways.
8
Go up to the mountain, bring wood, and build the house. I will take pleasure in it, and I will be glorified," says Yahweh.
9
"You looked for much, and, behold, it came to little; and when you brought it home, I blew it away. Why?" says Yahweh of Armies, "Because of my house that lies waste, while each of you is busy with his own house.
10
Therefore for your sake the heavens withhold the dew, and the earth withholds its fruit.
11
I called for a drought on the land, on the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on that which the ground brings forth, on men, on livestock, and on all the labor of the hands."
12
Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of Yahweh, their God, and the words of Haggai, the prophet, as Yahweh, their God, had sent him; and the people feared Yahweh.
13
Then Haggai, Yahweh''s messenger, spoke in Yahweh''s message to the people, saying, "I am with you," says Yahweh.
14
Yahweh stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of Yahweh of Armies, their God,
15
in the twenty-fourth day of the month, in the sixth month, in the second year of Darius the king.