1
ጾር ቃል እግዚኣብሄር ንእስራኤል ብኢድ ሚልክያስ።
2
ኣነ ኣፍቀርኩኹም፣ ይብል እግዚኣብሄር። ንስኻትኩም ግና፣ ብምንታይ ኢኻ ዘፍቀርካና∶ ትብሉ ኣሎኹም። እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፣ ኤሳውሲ ሓው ያእቆብዶ ኣይኰነን∶ ምስናይ እዚውን ንያእቆብ ኣፍቀርክዎ።
3
ንኤሳው ግና ጸላእክዎ፣ ነኽራኑ ኣባደምክዎ፣ ርስቱውን ንወኻሩ ምድረበዳ ሀብክዎ።
4
ኤዶም ድማ፣ ፈረሰና፣ ግናኽ ነቲ ዝፈረሰ ተመሊስና ኽንሰርሖ ኢና፣ እንተ በለ፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ይብል፣ ንሳቶምሲ ኺሰርሑ እዮም፣ ኣነ ግና ከፍርስ እየ፣ ዶብ ረሲእነትን እግዚኣብሄር ንሓዋሩ እተቘጥዖ ህዝብን፣ ኢሎም ኪሰምይዎም እዮም።
5
ኣዒንትኹም ድማ ኪርእያ እየን እሞ፣ እግዚኣብሄር ክንየው ዶብ እስራኤል ይዕበ፣ ክትብሉ ኢኹም።
6
ንስኻትኩም ስመይ እትንዕቁ እሞ፣ ብምንታይ ንስምካ ነዐቕናዮ∶ እትብሉ ኻህናት፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ውሉድ ንወላዲኡ፣ ባርያ ኸኣ ንጐይታኡ የኽብር። እምብኣርሲ ኣቦ እንተ ደኣ ዀይነ፣ ክብረተይ ኣበይ ኣሎ∶ ጐይታ እንተ ዀይነስ፣ ምፍርሄይ ኣበይ ኣሎ∶
7
ኣብ መሰውእየይ ርኹስ እንጌራ ኣቕሪብኩምሲ፣ ብምንታይ ኣርከስናካ∶ ትብሉ። መኣዲ እግዚኣብሄር ሕሱር እዩ ብምባልኩም እዩ።
8
ንመስዋእቲ ከኣ ዕዉር እንተ ኣቕረብኩም፣ ክፉእዶ ኣይኰነን∶ ሓንካስ ወይስ ሕሙም እንተ ኣቕረብኩምሲ፣ ክፉእዶ ኣይኰነን∶ እስኪ እዚ ንምስለኔኻ ኣቕርበሉ፣ ይሕጐሰልካዶ እዩ∶ ወይስ ኣብኡዶ መጐስ ትረክብ ኢኻ∶ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
9
እምብኣርሲ ሕጂ ኺምሕረና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ለምኑ። እዚ ኻብ ኢድኩም እዩ፣ እሞኸ ገለ ኻባኻትኩምዶ ሞገስ ኪረክብ እዩ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
10
ኣብ መሰውእየይ ብኸንቱ ሓዊ ኸይተንድዱስ፣ ደጌታታ ዚዐጹ ዀታ ኻባኻትኩም ሓደ እንተ ዚህሉ። ኣነ ኣይሕጐሰልኩምን፣ ካብ ኢድኩምውን ገለ መስዋእቲ ኣይቅበልን እየ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
11
ስመይ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ዓብዪ ስለ ዝዀነ፣ ስመይ ካብ ምብራቕ ጸሓይ ክሳዕ ምዕራብ ኣብ ኣህዛብ ዓብዪ እዩ እሞ፣ ኣብ ኵሉ ቦታ ንስመይ ዕጣን ይዐጥኑ፣ ንጹህ መስዋእቲ ድማ የቕርቡ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
12
ንስኻትኩም ግና፣ መኣዲ እግዚኣብሄር ረኺሱ፣ ረብሓኡ፣ እቲ ምግቡ ሕሱር እዩ፣ ብምባልኩም ተርክስዎ ኣሎኹም።
13
ንስኻትኩምውን፣ ኣየ ኽንደይ ድኻም፣ ትብሉ፣ ኡፍ ድማ ትብሉሉ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት። እተዘምተን ሕንካስን ሕሙምን ተምጽኡ፣ ከምኡ ጌርኩም መስዋእቲ ተቕርቡ። እሞኸ ነዚዶ ኻብ ኢድኩም ክቕበሎ እየ∶ ይብል እግዚኣብሄር።
14
ኣነ ዓብዪ ንጉስ እየ፣ ስመይ ድማ ኣብ ኣህዛብ እተፈርሄ እዩ እሞ፣ እቲ ኣብ መጓሲኡ ተባዕታይ ዘለዎ፣ ተመባጺዑ ኸኣ ንእግዚኣብሄር ጐደሎ ዚስውኣሉ ጠባርስ ርጉም ይኹን፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።

1
An oracle: the word of Yahweh to Israel by Malachi.
2
"I have loved you," says Yahweh. Yet you say, "How have you loved us?" "Wasn''t Esau Jacob''s brother?" says Yahweh, "Yet I loved Jacob;
3
but Esau I hated, and made his mountains a desolation, and gave his heritage to the jackals of the wilderness."
4
Whereas Edom says, "We are beaten down, but we will return and build the waste places;" thus says Yahweh of Armies, "They shall build, but I will throw down; and men will call them ''The Wicked Land,'' even the people against whom Yahweh shows wrath forever."
5
Your eyes will see, and you will say, "Yahweh is great-- even beyond the border of Israel!"
6
"A son honors his father, and a servant his master. If I am a father, then where is my honor? And if I am a master, where is the respect due me? Says Yahweh of Armies to you, priests, who despise my name. You say, ''How have we despised your name?''
7
You offer polluted bread on my altar. You say, ''How have we polluted you?'' In that you say, ''Yahweh''s table contemptible.''
8
When you offer the blind for sacrifice, isn''t that evil? And when you offer the lame and sick, isn''t that evil? Present it now to your governor! Will he be pleased with you? Or will he accept your person?" says Yahweh of Armies.
9
"Now, please entreat the favor of God, that he may be gracious to us. With this, will he accept any of you?" says Yahweh of Armies.
10
"Oh that there were one among you who would shut the doors, that you might not kindle fire on my altar in vain! I have no pleasure in you," says Yahweh of Armies, "neither will I accept an offering at your hand.
11
For from the rising of the sun even to the going down of the same, my name is great among the nations, and in every place incense will be offered to my name, and a pure offering: for my name is great among the nations," says Yahweh of Armies.
12
"But you profane it, in that you say, ''Yahweh''s table is polluted, and its fruit, even its food, is contemptible.''
13
You say also, ''Behold, what a weariness it is!'' and you have sniffed at it," says Yahweh of Armies; "and you have brought that which was taken by violence, the lame, and the sick; thus you bring the offering. Should I accept this at your hand?" says Yahweh.
14
"But the deceiver is cursed, who has in his flock a male, and vows, and sacrifices to the Lord a blemished thing; for I am a great King," says Yahweh of Armies, "and my name is awesome among the nations."