1
እቲ ኣብ ደቡብ ዚነብር ንጉስ ኣራድ ከነኣናዊ፡ እስራኤል ብመገዲ ኣታሪም ከም ዝመጸ ምስ ሰምዔ፡ ምስ እስራኤል ተዋግኤ፡ ካባታቶም ከኣ ገለ ምርኮ ማረኸ።
2
ሽዑ እስራኤል፡ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፍካ እንተ ሂብካንስ፡ ከተማታቶም ክሐርመን እየ፡ ኢሉ ንእግዚኣብሄር መብጽዓ ተመባጽዔ።
3
እግዚኣብሄር ድማ ቃል እስራኤል ሰምዔ፡ ንከነኣናውያን ከኣ ኣብ ኢዶም ሀቦም፡ ንኣታቶምን ንኸተማታቶምን ድማ ሐረምዎም፡ ስም እታ ቦታ ኸኣ ሖርማ ተባህለት።
4
ካብ ከረን ሆር ንምድሪ ኤዶም ኪዞሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዕዙ፡ ነፍሲ እቲ ህዝቢ ኸኣ ብመገዲ ዓቕሊ ኣጽበበት።
5
እቲ ህዝቢ ድማ፡ ኣብዚ እንጌራ የልቦን፡ ማይ ድማ የልቦን፡ ነዚ ፈኲሽ እንጌራ ኸኣ ነፍስና መንያቶ እያ እሞ፡ ኣብ በረኻ ኽንመውትከ ስለምንታይ ካብ ግብጺ ኣደየብኩምና፧ ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ።
6
እግዚኣብሄር ከኣ ዚነዱ ኣትማን ናብ ህዝቢ ሰደደ። ነቲ ህዝቢ ድማ ነኸስዎ፡ ካብ እስራኤል ከኣ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ።
7
ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መጺኦም፡ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄርን ኣብ ልዕሌኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና፡ ነዞም ኣትማን ኬርሕቐልና ንእግዚኣብሄር ለምነልና፡ በሉ። ሙሴ ድማ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ለመነ።
8
እግዚኣብሄር ከኣ ንሙሴ፡ ዚነድድ ተመን ንኣኻ ግበር፡ ኣብ ባላ ድማ ስቐሎ። ኪኸውን ከኣ እዩ፡ እተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተ ጠመተ፡ ኪሓዊ እዩ።
9
ሙሴ ኸኣ ካብ ኣስራዚ ተመን ገበረ፡ ኣብ ባላውን ሰቐሎ። ኰነ ኸኣ፡ ገለ ተመን ንሰብ እንተ ነኸሰ፡ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምስ ዚጥምት ይሐዊ ነበረ።
10
ደቂ እስራኤል ድማ ተጓዕዙ፡ ኣብ ኦቦት ከኣ ሰፈሩ።
11
ካብ ኦቦት ተጓዒዞም ድማ፡ ኣብ መንጽር ሞኣብ ብሸነኽ ምብራቕ ኣብ ዘሎ በረኻ ኣብ ዒየ-ዓባሪም ሰፈሩ።
12
ኣብኡ ተጓዒዞም ከኣ፡ ኣብ ለሰ ዘሬድ ሰፈሩ፡
13
ካብኡ ተጓዒዞም ድማ፡ ኣብ ማዕዶ እቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ኻብ ዶብ ኣሞራውያን ዚወጽእ ኣርኖን ሰፈሩ። ኣርኖን ከኣ ኣብ መንጎ ሞኣብን ኣሞራውያንን ዘሎ ዶብ ሞኣብ እዩ።
14
ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ውግእ እግዚኣብሄር ተባሂሉ እዩ፡ ዋሄብ ኣብ ሱፋ ለሴታት ኣርኖን ከኣ፡
15
ናብቲ ዓር እትነብረሉ ዜብል፡ ቊልቊለት ለሴታት ድማ፡ ናብ ዶብ ሞኣብውን ዚጽጋዕ።
16
ካብኡ ድማ ናብ ቤዔር ተጓዕዙ፡ እቲ እግዚኣብሄር ብዛዕባኡ ንሙሴ፡ ነቲ ህዝቢ ኣክቦ ኣነውን ማይ ክህቦም እየ፡ ዝበሎ ዔላ ንሱ እዩ።
17
ሽዑ እስራኤል እዚ መዝሙር እዚ ዘመረ፡ ኣታ ዔላ፡ ፈልፍል፡ ንእኡ ዘምሩሉ፡
18
እቲ ሹማምቲ ዝዀዐትዎ፡ ኣውራታት ህዝቢ፡ ብዘንጊ መንግስቲ፡ በባትሮም ዘጐድጐድዎ ዔላ። ካብ በረኻ ድማ ናብ ማታና፡
19
ካብ ማታና ኸኣ ናብ ናሓሊኤል፡ ካብ ናሓሊኤል ድማ ናብ ባሞት፡
20
ካብ ባሞት ከኣ ናብቲ ኣብ መሮር ሞኣብ ዘሎ ለሰ፡ ናብቲ ናብ በረኻ ዚርኢ ርእሲ ጲስጋ ተጓዕዙ።
21-22
እስራኤል ድማ ናብ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን፡ ብምድርኻ ኣሕልፈኒ፡ ናብ ግርሁን ናብ ወይንን ኣይነግልስን፡ ማይ ዔላውን ኣይንሰትን፡ ዶብካ ኽሳዕ እንሐልፍ ብጐደና ንጉስ ንኸይድ፡ ኢሉ ልኡኻት ሰደደ።
23
ሲሆን ከኣ እስራኤል ብዶቡ ኺሐልፍ ኣይፈቐደን እሞ ሲሆን ኲሉ ህዝቡ ኣኪቡ ንእስራኤል ኪቃባበሎም ናብ በረኻ ወጸ፡ ናብ ያሃጽ መጺኡ ኸኣ ምስ እስራኤል ተዋግኤ።
24
እስራኤል ግና ብስሕለት ሴፍ ወቕዖ፡ ምድሩ ኸኣ ካብ ኣርኖን ክሳዕ ያቦቅ፡ ክሳዕ ደቂ ኣሞን ወረሰ። ዶብ ደቂ ኣሞን ግና ጽኑዕ ነበረ።
25
እስራኤል ድማ ንዅለን እተን ከተማታት እቲኤን ሐዘን፡ እስራኤል ከኣ ኣብ ኲለን ከተማታት ኣሞራውያን፡ ኣብ ሔስቦንን ኲለን ዓድታታን ተቐመጠ።
26
ሔስቦን ከተማ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ነበረት እሞ፡ ንሱ ምስቲ ቕድም ዝነበረ ንጉስ ሞኣብ ተዋጊኡ፡ ንብዘላ ምድሩ ኽሳዕ ኣርኖን ካብ ኢዱ ወሲድዋ ነበረ።
27
ስለዚ እቶም መሰልቲ ይብሉ፡ ናብ ሔስቦን ንዑ። ከተማ ሲሆን ትነደቕን ትተዐረድን።
28
ካብ ሔስቦን ሓዊ ወጺኡ እዩ እሞ፡ ካብ ከተማ ሲሆን ድማ ሃልሃልታ፡ ንሱ ንዓር ናይ ሞኣብን ነቶም ጐይተት በረኽቲ ኣርኖንን በልዔ።
29
ሞኣብ ወይለኻ። ኣታ ህዝቢ ከሞሽ ጠፋእካ። ኣወዳቱ ንምህዳም፡ ኣዋልዱ ኸኣ ንምርኮ፡ ንሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ሀቦ።
30
ንሕና ወርወርናሎም፡ ሔስቦን ክሳዕ ዲቦን ጠፍኤት። ክሳዕ ኖፋሕ፡ ክሳዕ ሜድባ ዚበጽሕ ኣዐኖና።
31
በዚ ኸምዚ እስራኤል ኣብ ምድሪ ኣሞራውያን ተቐመጠ።
32
ሙሴ ድማ ናብ ያዕዘር ዚስልዩ ሰደደ፡ ዓድታታውን ሐዙ። ኣብኡ ንዝነበሩ ኣሞራውያን ከኣ ኣውጽእዎም።
33
ተመሊሶም ድማ ብመገዲ ባሳን ደየቡ። ኦግ ንጉስ ባሳን ከኣ፡ ንሱን ኲሉ ህዝቡን ናብ ኤድረይ ኪዋጋእን ኪቃባበሎምን ወጸ።
34
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ፡ ንእኡን ንዅሉ ህዝቡን ምድሩን ኣብ ኢድካ ሂበካ እየ እሞ፡ ኣይትፍርሃዮ። ከምቲ ነቲ ኣብ ሔስቦን ዝነበረ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ዝገበርካዮ፡ ከምኡ ኽትገብሮ ኢኻ፡ በሎ።
35
ንሳቶም ድማ ንእኡን ንደቁን ንዅሉ ህዝቡን፡ ሓደ እኳ ኽሳዕ ዘይተርፎ፡ ወቕዕዎ። ምድሩ ድማ ወረሱ።

1
The Canaanite, the king of Arad, who lived in the South, heard tell that Israel came by the way of Atharim; and he fought against Israel, and took some of them captive.
2
Israel vowed a vow to Yahweh, and said, If you will indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities.
3
Yahweh listened to the voice of Israel, and delivered up the Canaanites; and they utterly destroyed them and their cities: and the name of the place was called Hormah.
4
They traveled from Mount Hor by the way to the Red Sea , to compass the land of Edom: and the soul of the people was much discouraged because of the way.
5
The people spoke against God, and against Moses, Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, and there is no water; and our soul loathes this light bread.
6
Yahweh sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died.
7
The people came to Moses, and said, We have sinned, because we have spoken against Yahweh, and against you; pray to Yahweh, that he take away the serpents from us. Moses prayed for the people.
8
Yahweh said to Moses, Make you a fiery serpent, and set it on a standard: and it shall happen, that everyone who is bitten, when he sees it, shall live.
9
Moses made a serpent of brass, and set it on the standard: and it happened, that if a serpent had bitten any man, when he looked to the serpent of brass, he lived.
10
The children of Israel traveled, and encamped in Oboth.
11
They traveled from Oboth, and encamped at Iyeabarim, in the wilderness which is before Moab, toward the sunrise.
12
From there they traveled, and encamped in the valley of Zered.
13
From there they traveled, and encamped on the other side of the Arnon, which is in the wilderness, that comes out of the border of the Amorites: for the Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites.
14
Therefore it is said in the book of the Wars of Yahweh, "Vaheb in Suphah, the valleys of the Arnon,
15
the slope of the valleys that incline toward the dwelling of Ar, leans on the border of Moab."
16
From there they traveled to Beer: that is the well of which Yahweh said to Moses, Gather the people together, and I will give them water.
17
Then sang Israel this song: "Spring up, well; sing to it:
18
the well, which the princes dug, which the nobles of the people dug, with the scepter, and with their poles." From the wilderness [they traveled] to Mattanah;
19
and from Mattanah to Nahaliel; and from Nahaliel to Bamoth;
20
and from Bamoth to the valley that is in the field of Moab, to the top of Pisgah, which looks down on the desert.
21
Israel sent messengers to Sihon king of the Amorites, saying,
22
Let me pass through your land: we will not turn aside into field, or into vineyard; we will not drink of the water of the wells: we will go by the king''s highway, until we have passed your border.
23
Sihon would not allow Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz; and he fought against Israel.
24
Israel struck him with the edge of the sword, and possessed his land from the Arnon to the Jabbok, even to the children of Ammon; for the border of the children of Ammon was strong.
25
Israel took all these cities: and Israel lived in all the cities of the Amorites, in Heshbon, and in all the towns of it.
26
For Heshbon was the city of Sihon the king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab, and taken all his land out of his hand, even to the Arnon.
27
Therefore those who speak in proverbs say, "Come to Heshbon. Let the city of Sihon be built and established;
28
for a fire has gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon. It has devoured Ar of Moab, The lords of the high places of the Arnon.
29
Woe to you, Moab! You are undone, people of Chemosh! He has given his sons as fugitives, and his daughters into captivity, to Sihon king of the Amorites.
30
We have shot at them. Heshbon has perished even to Dibon. We have laid waste even to Nophah, Which reaches to Medeba."
31
Thus Israel lived in the land of the Amorites.
32
Moses sent to spy out Jazer; and they took the towns of it, and drove out the Amorites who were there.
33
They turned and went up by the way of Bashan: and Og the king of Bashan went out against them, he and all his people, to battle at Edrei.
34
Yahweh said to Moses, Don''t fear him: for I have delivered him into your hand, and all his people, and his land; and you shall do to him as you did to Sihon king of the Amorites, who lived at Heshbon.
35
So they struck him, and his sons and all his people, until there was none left him remaining: and they possessed his land.