1-2
ኰነ ድማ፡ ድሕሪ እዛ መዓት እዚኣ እግዚኣብሄር ንሙሴን ንኣልኣዛር ወዲ ኻህን ኣሮንን፡ ንብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ፡ ኣብ እስራኤል ናብ ውግእ ኪወጽእ ዚኽእል ዘበለ በብማይ ቤት ኣቦታቶም ቊጸሩ፡ ኢሉ ተዛረቦም።
3
ሙሴን ካህን ኣልኣዛርን ከኣ ኣብ ጐላጉል ሞኣብ፡ ኣብ ዮርዳኖስ ናይ ያሪኮ ኸምዚ ኢሎም ተዛረብዎም፡
4
ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴን ነቶም ካብ ምድሪ ግብጺ ዝወጹ ደቂ እስራኤልን ዝአዘዞም፡ ነቶም ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ቚጸሮም።
5
ሮቤል በዅሪ እስራኤል እዩ። ደቂ ሮቤል፡ ካብ ሓኖክ ዓሌት ሓኖካውያን፡ ካብ ፋሉ ዓሌት ፋላውያን።
6
ካብ ሔስሮን ዓሌት ሔስሮናውያን፡ ካብ ካርሚ ዓሌት ካርማውያን።
7
ዓሌታት ሮቤላውያን እዚኣቶም እዮም፡ ቊጹራቶም ድማ ኣርብዓን ሰለስተን ሽሕን ሾብዓተ ሚእትን ሰላሳን ኰኑ።
8
ደቂ ፋሉ ኸኣ፡ ኤልያብ።
9
ደቂ ኤልያብ ድማ፡ ነሙኤልን ዳታንን ኣቢራምን። እቲ ምስ ኣኼባ ቆራሕ ኰይኖም ንእግዚኣብሄር ኪትንስእዎ ኸለዉ፡ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ዝተንስኡ፡ ኣብቲ ኣኼባ ስሙያት ዝነበሩ ዳታንን ኣቢራምን እዚኣቶም እዮም።
10
ነዚኣቶም፡ በታ ነቶም ክልተ ሚእትን ሓምሳን ሰብ ሓዊ ዝበልዓላ፡ እቲ ህዝቢ ድማ ዝሞተላ፡ ንሳቶም ከኣ ንምልክት ዝዀኑላ ጊዜ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ምስ ቆራሕ ወሐጠቶም።
11
ደቂ ቆራሕ ግና ኣይሞቱን።
12
ደቂ ስምኦን በብዓሌቶም፡ ካብ ነሙኤል ዓሌት ነሙኤላውያን፡ ካብ ያሚን ዓሌት ያሚናውያን፡ ካብ ያኪን ዓሌት ያኪናውያን፡
13
ካብ ዜራሕ ዓሌት ዜራሓውያን፡ ካብ ሳውል ዓሌት ሳውላውያን።
14
ዓሌታት ስምኦናውያን እዚኣቶም እዮም፡ ዕስራን ክልተን ሽሕን ክልተ ሚእትን።
15
ደቂ ጋድ በብዓሌቶም፡ ካብ ጸፎን ዓሌት ጻፎናውያን፡ ካብ ሓጊ ዓሌት ሓጋውያን፡ ካብ ሹኒ ዓሌት ሹናውያን፡
16
ካብ ኦዝኒ ዓሌት ኦዝናውያን፡ ካብ ኤሪ ዓሌት ኤራውያን፡
17
ካብ ኣሮድ ዓሌት ኣሮዳውያን፡ ካብ ኣርኤሊ ዓሌት ኣርኤላውያን፡
18
ዓሌታት ደቂ ጋድ ከምቲ እተቘጽርዎ እዚኣቶም እዮም፡ ኣርብዓ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን።
19
ደቂ ይሁዳ፡ ኤርን ኦናንን። ኤርን ኦናንን ድማ ኣብ ምድሪ ከነኣን ሞቱ።
20
ደቂ ይሁዳ ኸኣ በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም፡ ካብ ሸላ ዓሌት ሸላውያን፡ ካብ ፋሬስ ዓሌት ፋሬሳውያን፡ ካብ ዜራሕ ዓሌት ዜራሓውያን።
21
ደቂ ፋሬስ ድማ እዚኣቶም እዮም፡ ካብ ሔጽሮን ዓሌት ሔጽሮናውያን፡ ካብ ሓሙል ዓሌት ሓሙላውያን።
22
ዓሌታት ይሁዳ ኸምቲ እተቘጽርዎ እዚኣቶም እዮም፡ ሰብዓን ሹድሽተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን።
23
ደቂ ይሳኮር በብዓሌቶም፡ ካብ ቶላ ዓሌት ቶላውያን፡ ካብ ፉዋ ዓሌት ፉዋውያን፡
24
ካብ ያሹብ ዓሌት ያሹባውያን፡ ካብ ሺምሮን ዓሌት ሺምሮናውያን።
25
ዓሌታት ይሳኮር ከምቲ እተቘጽርዎ እዚኣቶም እዮም፡ ስሳን ኣርባዕተን ሽሕን ሰለስተ ሚእትን።
26
ደቂ ዛብሎን በብዓሌቶም፡ ካብ ሰረድ ዓሌት ሰረዳውያን፡ ካብ ኤሎን ዓሌት ኤሎናውያን፡ ካብ ያሕልኤል ዓሌት ያሕልኤላውያን።
27
ዓሌታት ዛብሎናውያን ከምቲ እተቘጽርዎ እዚኣቶም እዮም፡ ስሳ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን።
28
ደቂ ዮሴፍ በብዓሌቶም፡ ምናሴን ኤፍሬምን።
29
ደቂ ምናሴ፡ ካብ ማኪር ዓሌት ማኪራውያን። ማኪር ድማ ንጊልኣድ ወለደ፡ ካብ ጊልኣድ ዓሌት ጊልኣዳውያን።
30
ደቂ ጊልኣድ እዚኣቶም እዮም፡ ካብ ኢዔዘር ዓሌት ኢዔዘራውያን፡ ካብ ሔለቅ ዓሌት ሔለቃውያን፡
31
ካብ ኣስሪኤል ከኣ ዓሌት ኣስሪኤላውያን፡ ካብ ሰኬም ድማ ዓሌት ሰኬማውያን።
32
ካብ ሸሚዳ ኸኣ ዓሌት ሸሚዳውያን፡ ካብ ሔፈር ድማ ዓሌት ሔፈራውያን።
33
ጸሎፈሓድ ወዲ ሔፈር ከኣ ኣዋልድ እምበር፡ ኣወዳት ኣይነበርዎን። ስም እተን ኣዋልድ ጸሎፈሓድ ድማ፡ ማሕላ፡ ኖዓ፡ ሖግላ፡ ሚልካ፡ ቲርጻ እዩ።
34
ዓሌታት ምናሴ እዚኣቶም እዮም፡ ቊጹራቶም ከኣ ሓምሳን ክልተን ሽሕን ሾብዓተ ሚእትን ኰኑ።
35
ደቂ ኤፍሬም በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም፡ ካብ ሹተላ ዓሌት ሹተላውያን፡ ካብ ቤከር ዓሌት ቤከራውያን፡ ካብ ታሓን ዓሌት ታሓናውያን።
36
ደቂ ሹተላ ኸኣ፡ ካብ ዔራን ዓሌት ዔራናውያን።
37
ዓሌታት ደቂ ኤፍሬም ከምቲ እተቘጽርዎ እዚኣቶም እዮም፡ ሰላሳን ክልተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን። ደቂ ዮሴፍ በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም።
38
ደቂ ብንያም በብዓሌቶም፡ ካብ ቤላዕ ዓሌት ቤላዓውያን፡ ካብ ኣሽቤል ዓሌት ኣሽቤላውያን፡ ካብ ኣሒራም ዓሊም ኣሒራማውያን።
39
ካብ ሸፉፋም ዓሌት ሸፉፋማውያን፡ ካብ ሑፋም ዓሌት ሑፋማውያን።
40
ደቂ ቤላዕ፡ ኣርድን ነዓማንን ነበሩ። ካብ ኣርድ ዓሌት ኣርዳውያን፡ ካብ ነዓማን ዓሌት ነዓማናውያን።
41
ደቂ ብንያም በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም፡ ቊጽራቶም ከኣ ኣርብዓን ሓሙሽተን ሽሕን ሹድሽተ ሚእትን ኰኑ።
42
ደቂ ዳን በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም፡ ካብ ሹሓም ዓሌት ሹሓማውያን። ዓሌታት ዳን በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም።
43
ኲሎም ዓሌታት ሹሓማውያን ከምቲ እተቘጽርዎ ስሳን ኣርባዕተን ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ኰኑ።
44
ደቂ ኣሴር በብዓሌቶም፡ ካብ ዪምና ዓሌት ዪምናውያን፡ ካብ ዪሽዊ ዓሌት ዪሽዋውያን፡ ካብ ብሪዓ ዓሌት ብሪዓውያን።
45
ካብ ደቂ ብሪዓ፡ ካብ ሔበር ዓሌት ሔብራውያን፡ ካብ ማልኪኤል ዓሌት ማልኪኤላውያን።
46
ስም ጓል ኣሴር ሳራ ነበረ።
47
ዓሌታት ደቂ ኣሴር ከምቲ እተቘጽርዎ እዚኣቶም እዮም፡ ሓምሳን ሰለስተን ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን፡
48
ደቂ ንፍታሌም በብዓሌቶም፡ ካብ ያሕጽኤል ዓሌት ያሕጽኤላውያን፡ ካብ ጉኒ ዓሌት ጉናውያን።
49
ካብ የጸር ዓሌት የጸራውያን፡ ካብ ሺሌም ዓሌት ሺሌማውያን።
50
ዓሌታት ንፍታሌም በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም። ቊጹራቶም ከኣ ኣርብዓን ሓሙሽተን ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ኰኑ።
51
እቶም ካብ ደቂ እስራኤል እተቘጽሩ ሹድሽተ ሚእትን ሓደን ሽሕን ሾብዓተ ሚእትን ሰላሳን ኰኑ።
52
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፡
53
እታ ምድሪ ነዚኣቶም ብቚጽሪ ስሞም ርስቲ ዀይና ትመቐል።
54
ነቶም ብዙሓት ርስቲ ኣግፍሓሎም፡ ነቶም ሒደት ከኣ ርስቲ ኣንእሰሎም፡ ንነፍሲ ወከፍ ከም ቊጽሩ ርስቱ ይወሀብ።
55
እታ ምድሪ ግና ብዕጭ ውድቕ ትመቐል። ከከም ስም ነገድ ኣቦታቶም ይረስተዩ።
56
እቲ ርስቶም ኣብ መንጎ እቶም ብዙሓትን እቶም ሒደትን ከምታ ዕጫ ዝሀበቶ ይመቐል።
57
እቶም በብዓሌቶም እተቘጽሩ ሌዋውያን ድማ እዚኣቶም እዮም፡ ካብ ገርሾን ዓሌት ገርሾናውያን፡ ካብ ቃሃት ዓሌት ቃሃታውያን፡ ካብ መራሪ ዓሌት መራራውያን።
58
ዓሌታት ሌዊ እዚኣቶም እዮም፡ ዓሌት ሊብናውያን፡ ዓሌት ሔብሮናውያን፡ ዓሌት ማሕላውያን፡ ዓሌት ሙሻውያን፡ ዓሌት ቆራሓውያን። ቃሃት ከኣ ንኣምራም ወለደ።
59
ስም ሰበይቲ ኣምራም ድማ ዮኬቤድ ነበረ። ንሳ ንሌዊ ኣብ ግብጺ እተወልደትሉ ጓል ሌዊ እያ። ንሳ ኸኣ ንኣምራም ኣሮንን ሙሴን ሚርያም ሓብቶምን ወለደትሉ።
60
ንኣሮን ድማ ናዳብን ኣቢሁን ኣልኣዛርን ኢታማርን ተወልዱሉ።
61
ናዳብን ኣቢሁን ከኣ ጋሻ ሓዊ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምስ ኣቕረቡ፡ ሞቱ።
62
እቶም ቊጹራቶም ተባዕትዮ ዘበሉ ኸኣ፡ ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ዕስራን ሰለስተን ሽሕ፡ ኰኑ። ንሳቶም ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ርስቲ ኣይተዋህቦምን እሞ፡ ስለዚ ምስ ደቂ እስራኤል ኣይተቘጽሩን።
63
ሙሴን ካህን ኣልኣዛርን ኣብ ዮርዳኖስ ናይ ያሪኮ ኣብ ጐላጕል ሞኣብ ዝቘጸርዎም ደቂ እስራኤል እዚኣቶም እዮም።
64
ካብቶም ሙሴን ካህን ኣሮንን ኣብ በረኻ ሲና ዝቘጸርዎም ቊጹራት ደቂ እስራኤል ግና ሓደ እኳ ኣብ ማእከል እዚኣቶም ኣይነበረን።
65
እግዚኣብሄር ብዛዕባኦም፡ ርግጽ ኣብ በረኻ ኺሞቱ እዮም፡ ኢሉ ነበረ እሞ፡ ካባታቶም፡ ብጀካ ካሌብ ወዲ የፋኔን እያሱ ወዲ ነዌን፡ ሓደ እኳ ኣይተረፈን።

1
It happened after the plague, that Yahweh spoke to Moses and to Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
2
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, by their fathers'' houses, all who are able to go forth to war in Israel.
3
Moses and Eleazar the priest spoke with them in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying,
4
[Take the sum of the people], from twenty years old and upward; as Yahweh commanded Moses and the children of Israel, that came forth out of the land of Egypt.
5
Reuben, the firstborn of Israel; the sons of Reuben: [of] Hanoch, the family of the Hanochites; of Pallu, the family of the Palluites;
6
of Hezron, the family of the Hezronites; of Carmi, the family of the Carmites.
7
These are the families of the Reubenites; and those who were numbered of them were forty-three thousand seven hundred thirty.
8
The sons of Pallu: Eliab.
9
The sons of Eliab: Nemuel, and Dathan, and Abiram. These are that Dathan and Abiram, who were called of the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against Yahweh,
10
and the earth opened its mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died; what time the fire devoured two hundred fifty men, and they became a sign.
11
Notwithstanding, the sons of Korah didn''t die.
12
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
13
of Zerah, the family of the Zerahites; of Shaul, the family of the Shaulites.
14
These are the families of the Simeonites, twenty-two thousand two hundred.
15
The sons of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites; of Haggi, the family of the Haggites; of Shuni, the family of the Shunites;
16
of Ozni, the family of the Oznites; of Eri, the family of the Erites;
17
of Arod, the family of the Arodites; of Areli, the family of the Arelites.
18
These are the families of the sons of Gad according to those who were numbered of them, forty thousand and five hundred.
19
The sons of Judah: Er and Onan; and Er and Onan died in the land of Canaan.
20
The sons of Judah after their families were: of Shelah, the family of the Shelanites; of Perez, the family of the Perezites; of Zerah, the family of the Zerahites.
21
The sons of Perez were: of Hezron, the family of the Hezronites; of Hamul, the family of the Hamulites.
22
These are the families of Judah according to those who were numbered of them, seventy-six thousand five hundred.
23
The sons of Issachar after their families: [of] Tola, the family of the Tolaites; of Puvah, the family of the Punites;
24
of Jashub, the family of the Jashubites; of Shimron, the family of the Shimronites.
25
These are the families of Issachar according to those who were numbered of them, sixty-four thousand three hundred.
26
The sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Seredites; of Elon, the family of the Elonites; of Jahleel, the family of the Jahleelites.
27
These are the families of the Zebulunites according to those who were numbered of them, sixty thousand five hundred.
28
The sons of Joseph after their families: Manasseh and Ephraim.
29
The sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites; and Machir became the father of Gilead; of Gilead, the family of the Gileadites.
30
These are the sons of Gilead: [of] Iezer, the family of the Iezerites; of Helek, the family of the Helekites;
31
and [of] Asriel, the family of the Asrielites; and [of] Shechem, the family of the Shechemites;
32
and [of] Shemida, the family of the Shemidaites; and [of] Hepher, the family of the Hepherites.
33
Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
34
These are the families of Manasseh; and those who were numbered of them were fifty-two thousand seven hundred.
35
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthelahites; of Becher, the family of the Becherites; of Tahan, the family of the Tahanites.
36
These are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
37
These are the families of the sons of Ephraim according to those who were numbered of them, thirty-two thousand five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
38
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites; of Ashbel, the family of the Ashbelites; of Ahiram, the family of the Ahiramites;
39
of Shephupham, the family of the Shuphamites; of Hupham, the family of the Huphamites.
40
The sons of Bela were Ard and Naaman: [of Ard], the family of the Ardites; of Naaman, the family of the Naamites.
41
These are the sons of Benjamin after their families; and those who were numbered of them were forty-five thousand six hundred.
42
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
43
All the families of the Shuhamites, according to those who were numbered of them, were sixty-four thousand four hundred.
44
The sons of Asher after their families: of Imnah, the family of the Imnites; of Ishvi, the family of the Ishvites; of Beriah, the family of the Berites.
45
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites; of Malchiel, the family of the Malchielites.
46
The name of the daughter of Asher was Serah.
47
These are the families of the sons of Asher according to those who were numbered of them, fifty-three thousand and four hundred.
48
The sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites; of Guni, the family of the Gunites;
49
of Jezer, the family of the Jezerites; of Shillem, the family of the Shillemites.
50
These are the families of Naphtali according to their families; and those who were numbered of them were forty-five thousand four hundred.
51
These are those who were numbered of the children of Israel, six hundred one thousand seven hundred thirty.
52
Yahweh spoke to Moses, saying,
53
To these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
54
To the more you shall give the more inheritance, and to the fewer you shall give the less inheritance: to everyone according to those who were numbered of him shall his inheritance be given.
55
Notwithstanding, the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
56
According to the lot shall their inheritance be divided between the more and the fewer.
57
These are those who were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites; of Kohath, the family of the Kohathites; of Merari, the family of the Merarites.
58
These are the families of Levi: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korahites. Kohath became the father of Amram.
59
The name of Amram''s wife was Jochebed, the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt: and she bore to Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
60
To Aaron were born Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
61
Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before Yahweh.
62
Those who were numbered of them were twenty-three thousand, every male from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
63
These are those who were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by the Jordan at Jericho.
64
But among these there was not a man of them who were numbered by Moses and Aaron the priest, who numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
65
For Yahweh had said of them, They shall surely die in the wilderness. There was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.