1
ፍረ ነፍሱ እተቐጥቀጠ ወይ ብልዕቱ እተሰልበ ናብ ማሕበር እግዚኣብሄር ኣይእቶ።
2
ድቓላ ናብ ማሕበር እግዚኣብሄር ኣይእቶ። ካብ ናቱ ኽሳዕ ዓስራይ ወለዶ እኳ ናብ ማሕበር እግዚኣብሄር ኣይእቶ።
3
ዓሞናዊ ወይ ሞኣባዊ ናብ ማሕበር እግዚኣብሄር ኣይእቶ። ካብኦም ዓስራይ ወለዶ እኳ ኽሳዕ ዘለኣለም ናብ ማሕበር እግዚኣብሄር ኣይእቶ።
4
እዚ ኻብ ግብጺ ምስ ወጻእኩም፡ ኣብ መገዲ እንጌራን ማይን ሒዞም ስለ ዘይተቐበሉኹም፡ ንበላዓም ወዲ ቤዖር ድማ፡ ምእንቲ ኺረግመካ፡ ካብ ጴቶር ናይ ኣራም-ነሃራዪም ብዋጋ ስለ ዘምጽእዎ እዩ።
5
እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ስለ ዘፍቀረካ ግና፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ንበላዓም ኪሰምዖ ኣይፈተወን፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ነቲ መርገም ናብ ምርቓ ደኣ መለሰልካ።
6
ምሉእ ዕድሜካ ንዘለኣለም ሰላሞምን ልምዓቶምን ኣይትድለ።
7
ንኤዶማዊ፡ ሓውካ እዩ እሞ፡ ኣይትፈንፍኖ። ንግብጻዊ፡ ኣብ ሃገሩ ስደተኛ ኔርካ ኢካ እሞ፡ ኣይትፈንፍኖ።
8
ካብ ሳልሳይ ወለዶ እተወልዱ ቘልዑኦም ናብ ማሕበር እግዚኣብሄር ይእተዉ።
9
ንጸላእትኻ ኽትወግእ ወጺእካ ምስ እትሰፍር፡ ካብ ክፉእ ዘበለ ዅሉ ተጠንቀቕ።
10
ኣባኻ ገለ ብለይቲ ብዝመጾ ነገር ዘይጽሩይ ሰብኣይ እንተሎ፡ ካብ ሰፈር ናብ ወጻኢ ይውጻእ፡ ናብ ውሽጢ ሰፈር ኣይእቶ።
11
ይኸውን ድማ፡ ኣጋምሸት ማይ ይተሐጸብ፡ ጸሓይ ምስ ዐረበት ከኣ፡ ናብ ውሽጢ ሰፈር ይእቶ።
12
ኣብ ወጻኢ ሰፈር እትወጸሉ ቦታ ይሀሉኻ።
13
ምስ መሳርያኻ ድማ ሓንካሾ ሐዝ፡ ይኸውን ድማ፡ ኣብ ወጻኢ ኾፍ ምስ በልካ፡ ብእኡ ጉድጓድ ኽትኵዕት፡ ነቲ ውጽኣትካ ተመሊስካ ኽትከድኖ ኢኻ።
14
እግዚኣብሄር ኣምላኽካ፡ ምእንቲ ኼድሕነካን ንጸላእትኻ ኣብ ኢድካ ኺህበካን፡ ብማእከል ሰፈርካ ኺሐልፍ እዩ እሞ፡ ገለ ዜሕፍር ነገር ከይርእየልካ፡ ገጹ ኸኣ ካባኻ ኸይመልስ፡ እቲ ሰፈርካ ቅዱስ ይኹን።
15
ካብ ጐይታኡ ሀዲሙ ንእተማዕቈበካ ባርያ ናብ ጐይታኡ ኣሕሊፍካ ኣይትሀቦ።
16
ምሳኻ ኣብ ሓንቲ ኻብ ደጌታትካ ዝሔሸቶ ኣብ ዝሐረያ ቦታ ይቀመጥ፡ ኣይተጥቅዓዮ ኸኣ።
17
ካብ ኣዋልድ እስራኤል ኣመንዝራ ኣይትኹን፡ ካብ ኣወዳት እስራኤል ከኣ ኣብ ተባዕታይ ዚምንዝር ኣይኹን።
18
ክልቲኦም ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ፍንፉናት እዮም እሞ፡ ኣብ ክንዲ ዝዀነ መብጽዓኻ ዓስቢ ኣመንዝራን ዋጋ ኸልብን ናብ ቤት እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ኣይተእቱ።
19
ሓረጣ ገንዘብ ኰነ፡ ሓረጣ እኽሊ ዀነ፡ ብዚሕረጥ ኵሉ ነገር ንሓውካ ኣይተሕርጥ።
20
ንጓና ደኣ ኣሕርጥ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ኣብታ ኽትወርሳ እትአትዋ ሃገር ኣብ ኵሉ ተግባርካ ምእንቲ ኺባርኸካስ፡ ንሓውካ ኣይተሕርጥ።
21
ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ መብጽዓ ምስ ተማባጻዕካ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብዛዕባኡ ኻባኻ ጸብጻብ ኪደሊ እዩ እሞ፡ ሓጢኣት ከይዀነካ፡ ንምፍጻሙ ኣይትደንጒ።
22
እንተ ዘይተማባጻዕካ ግና፡ ሓጢኣት የብልካን።
23
እቲ ኻብ ከናፍርካ ዝወጸ፡ ከምቲ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብፍቓድካ እተማባጻዕካዮ፡ ኣፍካ እተዛረቦ ሐልዎን ግበሮን።
24
ናብ ኣታኽልቲ ወይኒ ብጻይካ እንተ ኣቶኻ፡ ካብቲ ወይኒ ዊን ከም ዝበለካ፡ ክሳዕ እትጸግብ፡ ብላዕ፡ ናብ ኣቕሓኻ ግና ኣይትግበር።
25
ናብ ዘራእቲ ብጻይካ ምስ ኣቶኻ፡ ሰዊት ብኢድካ ቕጸ፡ ማዕጺድ ግና ኣብ ዘራእቲ ብጻይካ ኣይተእቱ።

1
He who is wounded in the stones, or has his privy member cut off, shall not enter into the assembly of Yahweh.
2
A bastard shall not enter into the assembly of Yahweh; even to the tenth generation shall none of his enter into the assembly of Yahweh.
3
An Ammonite or a Moabite shall not enter into the assembly of Yahweh; even to the tenth generation shall none belonging to them enter into the assembly of Yahweh forever:
4
because they didn''t meet you with bread and with water in the way, when you came forth out of Egypt, and because they hired against you Balaam the son of Beor from Pethor of Mesopotamia, to curse you.
5
Nevertheless Yahweh your God wouldn''t listen to Balaam; but Yahweh your God turned the curse into a blessing to you, because Yahweh your God loved you.
6
You shall not seek their peace nor their prosperity all your days forever.
7
You shall not abhor an Edomite; for he is your brother: you shall not abhor an Egyptian, because you lived as a foreigner in his land.
8
The children of the third generation who are born to them shall enter into the assembly of Yahweh.
9
When you go forth in camp against your enemies, then you shall keep you from every evil thing.
10
If there be among you any man, who is not clean by reason of that which happens him by night, then shall he go abroad out of the camp, he shall not come within the camp:
11
but it shall be, when evening comes on, he shall bathe himself in water; and when the sun is down, he shall come within the camp.
12
You shall have a place also outside of the camp, where you shall go forth abroad:
13
and you shall have a paddle among your weapons; and it shall be, when you sit down abroad, you shall dig therewith, and shall turn back and cover that which comes from you:
14
for Yahweh your God walks in the midst of your camp, to deliver you, and to give up your enemies before you; therefore shall your camp be holy, that he may not see an unclean thing in you, and turn away from you.
15
You shall not deliver to his master a servant who is escaped from his master to you:
16
he shall dwell with you, in the midst of you, in the place which he shall choose within one of your gates, where it pleases him best: you shall not oppress him.
17
There shall be no prostitute of the daughters of Israel, neither shall there be a sodomite of the sons of Israel.
18
You shall not bring the hire of a prostitute, or the wages of a dog, into the house of Yahweh your God for any vow: for even both these are an abomination to Yahweh your God.
19
You shall not lend on interest to your brother; interest of money, interest of food, interest of anything that is lent on interest:
20
to a foreigner you may lend on interest; but to your brother you shall not lend on interest, that Yahweh your God may bless you in all that you put your hand to, in the land where you go in to possess it.
21
When you shall vow a vow to Yahweh your God, you shall not be slack to pay it: for Yahweh your God will surely require it of you; and it would be sin in you.
22
But if you shall forbear to vow, it shall be no sin in you.
23
That which is gone out of your lips you shall observe and do; according as you have vowed to Yahweh your God, a freewill offering, which you have promised with your mouth.
24
When you come into your neighbor''s vineyard, then you may eat of grapes your fill at your own pleasure; but you shall not put any in your vessel.
25
When you come into your neighbor''s standing grain, then you may pluck the ears with your hand; but you shall not move a sickle to your neighbor''s standing grain.