1
ሙሴ፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፣ ቅድሚ ሞቱ ንደቂ እስራኤል ዝባረኾም በረኸት እዚ እዩ።
2
በለ ድማ፣ እግዚኣብሄር ካብ ሲና መጸ፣ ካብ ሰዒር ድማ ተላዕለሎም፣ ካብ ከረን ጳራን ኣንጸባረቐ፣ ካብ ኣእላፋት ቅዱሳን መጸ፣ ካብ የማናዩ ናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም።
3
እወ፣ ንሱ ንህዝብታት የፍቅሮም፣ ኵሎም ቅዱሳኑ ኣብ ኢድካ እዮም፣ ኣብ እግርካ ይቕመጡ፣ ካብ ቃላትካ ድማ ይቕበሉ።
4
ሙሴ ኸኣ ሕጊ፣ ርስቲ ማሕበር ያእቆብ፣ ኣዘዘና።
5
ሓላቑ ህዝቢ፣ ነገዳት እስራኤል ዅሎም ብሓደ ምስ ተኣከቡ፣ ንሱ ኣብ ይሹሩን ንጉስ ነበረ።
6
ሮቤል ይንበር፣ ኣይሙት፣ ሰቡ ግና ሒደት ይኹኑ።
7
ንይሁዳ ኸኣ እዚ እዩ፣ በለ ድማ፣ ዎ እግዚኣብሄር፣ ቃል ይሁዳ ስማዕ፣ ናብ ህዝቡ ከኣ ኣእትዎ፣ ኣእዳዉ ይጽንዓሉ፣ ካብ ተጻረርቱ ረዳኢ ኹኖ።
8
ብዛዕባ ሌዊ ድማ በለ፣ ቱሚምካን ኡሪምካን ነቶም ሕያዎት ሰብካ እዮም፣ ነቶም ኣብ ማሳ ዝፈተንካዮም፣ ነቶም ኣብ ማይ መሪባ እተኸራኸርካዮም፣
9
ብዛዕባ ኣቦኡን ኣዲኡን፣ ኣይርኤኽዎምን፣ ዝበለ፣ ነሕዋቱ ኣየለለዮምን፣ ንደቁ ኸኣ ኣይፈለጦምን። ቃልካ ሐልዮም እዮም እሞ፣ ኪዳንካ ኣጽንዑ።
10
ንያእቆብ ፍርድታትካ፣ ንእስራኤል ድማ ሕግኻ ኺምህሩ፣ ዕጣን ናብ ኣፍንጫኻ፣ ምሉእ ዚሐርር መስዋእቲውን ኣብ መሰውኢኻ ኬቕርቡ እዮም።
11
ዎ እግዚኣብሄር፣ ሓይሉ ባርኽ ግብሪ ኢዱ ኸኣ ተቐበል። መሊሶም ከይትንስኡስ፣ ሓቘቑ እቶም ዚጸልእዎ መጻርርቱ ስበር።
12
ብዛዕባ ብንያም በለ፣ ፍቁር እግዚኣብሄር ምስኡ ብህድኣት ኪነብር እዩ፣ ምሉእ መዓልቲ የጽልሎ፣ ኣብ መንጎ መንኩቡ ድማ ይሐድር።
13
ብዛዕባ ዮሴፍ ድማ በለ፣ ምድሩ ብእግዚኣብሄር እተባረኸት ትኹን፣ በቲ ኽቡር ናይ ሰማይ ነገርን ብኣውልን፣ በቲ ኣብ ታሕቲ ንቡር ዘሎ መዓሙቚ፣
14
በቲ ኽቡር እቶት ጸሓይ፣ በቲ በዋርሕ ዚበቊል ክቡር ነገር ከኣ።
15
በቲ ናይ ጥንታውያን ኣኽራን ዝሔሸ ነገር፣ በቲ ናይ ዘለኣለም ኵርባታት ድማ ዝኸበረ ነገር፣
16
በቲ ናይ ምድሪ ኽቡር ነገርን ምልኣታን፣ በቲ ኣብ ኣሻዅ ቈጥቋጥ ዝነበረ ሞገስውን፣ እዚ ኣብ ርእሲ ዮሴፍ፣ ኣብ መንበስበስታ እቲ ኻብ ኣሕዋቱ እተፈለየ ይምጻእ።
17
ግርማ እቲ በዅሪ ኣርሓኡ ናቱ እዩ፣ ኣቕርንቱ ኣቕርንቲ ጎባይ እዩ፣ ብእኡ ገይሩ ንዅሎም ህዝብታት ክሳዕ ወሰናት ምድሪ ይወግኦም፣ እዚኣቶም ኣእላፋት ኤፍሬምን ኣሽሓት ምናሴን እዮም።
18
ብዛዕባ ዛብሎን ድማ በለ፣ ኣታ ዛብሎን፣ ብምውጻእካ ባህ ይበልካ። ኣታ ይሳኮርውን ኣብ ድንኳናትካ።
19
ሃብቲ ባሕርን ኣብ ሑጻ እተሐብኡ መዝገብን ኪጠብዉ እዮም እሞ፣ ንህዝብታት ናብ ከረን ኪጽውዑ፣ ኣብኡ መስዋእቲ ጽድቂ ኬቕርቡ እዮም።
20
ብዛዕባ ጋድ ድማ በለ፣ እቲ ንጋድ ዘግፍሔ ብሩኽ ይኹን። ከም ኣንስተይቲ ኣንበሳ ይሰፍር፣ ቅልጽምን መንበስበስታን ይሰብር፣
21
ግደ ሓጋጊ ኣብኡ ተዐቚሩ ነበረ እሞ፣ እቲ ቐዳማይ ንርእሱ ሐረየ፣ ምስ ሓላቑ ህዝቢ መጸ፣ ምስ እስራኤል ኰይኑ ኸኣ ጽድቂ እግዚኣብሄርን ፍርዱን ፈጸመ።
22
ብዛዕባ ዳን ድማ በለ፣ ዳን ካብ ባሳን ዚዘልል ሽደን ኣንበሳ እዩ።
23
ብዛዕባ ንፍታሌምውን በለ፣ ንፍታሌም በረኸት እግዚኣብሄር ዝመልኦ፣ ጽጉብ ጸጋ እዩ፣ ንስኻ ንምዕራብን ንደቡብን ውረስ።
24
ብዛዕባ ኣሴር ከኣ በለ፣ ኣሴር በወዳት ብሩኽ፣ በሕዋቱውን ፍትዊ ይኹን። ኣእጋሩ ኸኣ ኣብ ዘይቲ ይጥለቕ።
25
መሸጐሪኻ ሓጺንን ኣስራዝን፡ ሓይልኻ ድማ ከም መዓልትታትካ ይኹን።
26
ዎ ይሹሩን፣ ነቲ ንረድኤትካ ብልዕልናኡ ኣብ ደበናታትን ኣብ ሰማያትን እተወጥሔ ኣምላኽ ዚመስሎ የልቦን።
27
እቲ ኣምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ፣ እተን ዘለኣለማውያን ቀላጽሙ ድማ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ፣ ንጸላኢ ኻብ ቅድሜካ ሰጐጎ፣ ኣጥፍእ፣ ድማ በለ።
28
እስራኤል ብህድኣት ይነብር፣ እቲ በይኑ ዘሎ ዔላ ያእቆብ ኣብ ምድሪ ስርናይን ወይንን እዩ፣ ሰማዩ ድማ ኣውሊ የንጠብጥብ።
29
ዎ እስራኤል፣ ብጹእ ኢኻ፣ ብእግዚኣብሄር ዝደሐነ ህዝቢ መን እዩ ኸማካ፧ ዋልታ ሓገዝካ፣ ንሱ ድማ ሴፍ ሓበንካ እዩ። ጸላእትኻ ኺግዝኡ እዮም፣ ንስካ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ፣

1
This is the blessing, with which Moses the man of God blessed the children of Israel before his death.
2
He said, Yahweh came from Sinai, And rose from Seir to them. He shone forth from Mount Paran. He came from the ten thousands of holy ones. At his right hand was a fiery law for them.
3
Yes, he loves the people. All his saints are in your hand. They sat down at your feet; [Everyone] shall receive of your words.
4
Moses commanded us a law, An inheritance for the assembly of Jacob.
5
He was king in Jeshurun, When the heads of the people were gathered, All the tribes of Israel together.
6
Let Reuben live, and not die; Nor let his men be few.
7
This is [the blessing] of Judah: and he said, Hear, Yahweh, the voice of Judah. Bring him in to his people. With his hands he contended for himself. You shall be a help against his adversaries.
8
Of Levi he said, Your Thummim and your Urim are with your godly one, whom you proved at Massah, with whom you strove at the waters of Meribah;
9
who said of his father, and of his mother, I have not seen him; Neither did he acknowledge his brothers, Nor did he know his own children: For they have observed your word, and keep your covenant.
10
They shall teach Jacob your ordinances, and Israel your law. They shall put incense before you, and whole burnt offering on your altar.
11
Yahweh, bless his substance. Accept the work of his hands. Strike through the hips of those who rise up against him, of those who hate him, that they not rise again.
12
Of Benjamin he said, The beloved of Yahweh shall dwell in safety by him. He covers him all the day long. He dwells between his shoulders.
13
Of Joseph he said, His land is blessed by Yahweh, for the precious things of the heavens, for the dew, for the deep that couches beneath,
14
for the precious things of the fruits of the sun, for the precious things of the growth of the moons,
15
for the chief things of the ancient mountains, for the precious things of the everlasting hills,
16
for the precious things of the earth and its fullness, the good will of him who lived in the bush . Let [the blessing] come on the head of Joseph, On the crown of the head of him who was separate from his brothers.
17
The firstborn of his herd, majesty is his. His horns are the horns of the wild ox. With them he shall push the peoples all of them, [even] the ends of the earth: They are the ten thousands of Ephraim. They are the thousands of Manasseh.
18
Of Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in your going out; and Issachar, in your tents.
19
They shall call the peoples to the mountain. There they will offer sacrifices of righteousness, for they shall draw out the abundance of the seas, the hidden treasures of the sand.
20
Of Gad he said, He who enlarges Gad is blessed. He dwells as a lioness, and tears the arm, yes, the crown of the head.
21
He provided the first part for himself, for there was the lawgiver''s portion reserved. He came [with] the heads of the people. He executed the righteousness of Yahweh, His ordinances with Israel.
22
Of Dan he said, Dan is a lion''s cub that leaps out of Bashan.
23
Of Naphtali he said, Naphtali, satisfied with favor, full of the blessing of Yahweh, Possess the west and the south.
24
Of Asher he said, Asher is blessed with children. Let him be acceptable to his brothers. Let him dip his foot in oil.
25
Your bars shall be iron and brass. As your days, so shall your strength be.
26
There is none like God, Jeshurun, who rides on the heavens for your help, In his excellency on the skies.
27
The eternal God is [your] dwelling place. Underneath are the everlasting arms. He thrust out the enemy from before you, and said, Destroy.
28
Israel dwells in safety; the fountain of Jacob alone, In a land of grain and new wine. Yes, his heavens drop down dew.
29
You are happy, Israel. Who is like you, a people saved by Yahweh, the shield of your help, the sword of your excellency! Your enemies shall submit themselves to you. You shall tread on their high places.