1-2
እምብኣርከ ስለ ዅሉ ሰብ፡ ብዅሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ኽንነብርሲ፡ ስለ ነገስታትን ስለ ዅሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህልላን ምስጋናን ኪግበር፡ ቅድሚ ዅሉ እምዕድ አሎኹ።
3-4
እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዅሉ ሰብ ኪድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂውን ኪመጽእ ዚፈቱ እግዚኣብሄር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ።
5
ማለት፥ ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይውን፡ እቲ ሰብ፡ ክርስቶስ የሱስ፡ ሓደ በይኑ እዩ።
6
ብጊዜኡ ንዚኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ዅሉ ኪኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃ ሃበ፡
7
ነዚ ነገርዚ ኸኣ ኣነ ኣዋጅን ሃዋርያን፡ሓቂ እብል አሎኹ፡ ኣይሕሱን እየ፡ብእምነት ብሓቅን መምህር ኣህዛብ ንምዃን ተሸምኩ።
8
እምብኣርሲ ሰብኡት ብዘይ ኵራን ውልውልን ቅዱሳት ኣእዳው ኣልዒሎም፡ ኣብ ኵሉ ስፍራ ኪጽልዩ፡ እደሊ አሎኹ።
9-10
ኣንስቲውን ከምኡ ብስሩሕ ርእስን ብወርቂ ወይስ በዕናቝ ወይስ ብብዙሕ ዝዋጋኡ ኽዳውንቲ ዘይኰነስ፡ ብግቡእ ክዳውንትን ብሕንክን ብምቕጻዕ ነፍስንን፡ ፍርሃት እግዚኣብሄር ንዘለወን ኣንስቲ ኸም ዚግባእ፡ ብሰናይ ግብሪ ኺስለማ፡ እደሊ አሎኹ።
11
ሰበይቲ ብዅሉ እናተኣዘዘት ደኣ ብህድኣት ትመሃር።
12-13
ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ፡ ደሓር ከኣ ሄዋን እሞ፡ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር፡ ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ኪህልዋ፡ ኣይፈቅድን እየ።
14
ኣዳም ኣይተሐብለን፡ ሰበይቲ ግና ተሐቢላ ኣብ ኣበሳ በጽሔት።
15
ብእምነትን ብፍቕርን ብቕድስናን ምስ ምቕጻዕ ነፍሲ እንተ ጸኒዓ ግና፡ ብምውላድ ውሉድ ክትድሕን እያ።

1
I exhort therefore, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and givings of thanks, be made for all men:
2
for kings and all who are in high places; that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and reverence.
3
For this is good and acceptable in the sight of God our Savior;
4
who desires all people to be saved and come to full knowledge of the truth.
5
For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus,
6
who gave himself as a ransom for all; the testimony in its own times;
7
to which I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth in Christ, not lying), a teacher of the Gentiles in faith and truth.
8
I desire therefore that the men in every place pray, lifting up holy hands without anger and doubting.
9
In the same way, that women also adorn themselves in decent clothing, with modesty and propriety; not just with braided hair, gold, pearls, or expensive clothing;
10
but (which becomes women professing godliness) with good works.
11
Let a woman learn in quietness with all subjection.
12
But I don''t permit a woman to teach, nor to exercise authority over a man, but to be in quietness.
13
For Adam was first formed, then Eve.
14
Adam wasn''t deceived, but the woman, being deceived, has fallen into disobedience;
15
but she will be saved through her childbearing, if they continue in faith, love, and sanctification with sobriety.