1
ንነገድ ደቂ ይሁዳ ኸከም ዓሌቶም፡ ክሳዕ ዶብ ኤዶም፡ ናብ ወገን ደቡብ ዜብል በረኻ ሲን፡ ክሳዕ ወሰን ደቡብ ዕጭ በጽሖም።
2
እቲ ናይ ደቡብ ዶቦም ድማ ካብ ወሰን ባሕሪ ጨው፡ ካብቲ ንደቡብ ዜብል ልሳን ነበረ፡
3
ንዓቐበት ዓቅራቢም ናብ ደቡቡ ወጺኡ፡ ንሲን ከኣ ሐሊፉ፡ ንቃዴስ-ባርኔዓ ብደቡባ ደዪቡ፡ ንሔጽሮን ሐሊፉ ድማ ንኣዳር ይድይብ ናብ ቃርቃዓ ኣቢሉ ከኣ ይዘውር።
4
ንዓጽሞን ኣቢሉ ድማ ይሐልፍ፡ ናብ ርባ ግብጺ ይወጽእ። እቲ ዶብ ከኣ ናብ ባሕሪ ይወጽእ። ናይ ደቡብ ዶብኩም እዚ ይኹን።
5
ናይ ምብራቕ ዶብ ድማ ባሕሪ ጨው ክሳዕ መወዳእታ ዮርዳኖስ እዩ፡ ናይ ሸነኽ ሰሜን ዶብ ድማ ካብ ልሳን ባሕሪ ኣብ መወዳእታ ዮርዳኖስ እዩ።
6
እቲ ዶብ ከኣ ንቤት-ሖግላ ይድይብ እሞ ብሰሜን ቤት-ዓራባ ይሓልፍ፡ እቲ ዶብ ድማ ናብ እምኒ ቦሃን ወዲ ሮቤል ይድይብ።
7
እቲ ዶብ ከኣ ካብ ለሰ ዓኰር ናብ ደቢር ይድይብ፡ ከምኡ ኸኣ ናብ ሴሜን፡ ንጊልጋል ኣቢሉውን ይጥምት፡ ንሱ ኸኣ ኣብ መንጽር እቲ ኣብ ሸነኽ ደቡቡ ነቲ ርባ ዘሎ ዓቐበት ኣዱሚም እዩ፡ እቲ ዶብ ድማ ንማይ ዔን-ሸመሽ ይሐልፍ፡ ናብ ዔን-ሮጌል ይወጽእ።
8
እቲ ዶብውን በቲ ለሰ ወዲ ሂኖም ገይሩ፡ ናብ ጸግዒ ደቡብ እታ ይቡሳዊ፡ ንሳ ኸኣ የሩሳሌም፡ ይድይብ። እቲ ዶብ ድማ ናብ ሸነኽ ምዕራብ፡ ኣብ ሴሜናይ ወሰን ለሰ ረፋይም ናብ ርእሲ እቲ ኣብ ቅድሚ ለሰ ሂኖም ዘሎ ኸረን ይድይብ።
9
ካብ ርእሲ እቲ ኸረን ከኣ እቲ ዶብ ናብ ዓይኒ ማይ ነፍቶኣ ይሐልፍ፡ ናብ ከተማታት ከረን ዔፍሮንውን ይወጽእ፡ እቲ ዶብ ከኣ ናብ በዓላ፡ ንሳ ቂርያት-የዓሪም፡ ይዘውር።
10
ካብ በዓላ ንምዕራብ ድማ እቲ ዶብ ንኸረን ሰዒር ይዘውር፡ ናብ ሰሜናይ ጸግዒ ኸረን የዓሪም ከኣ ይሐልፍ፡ ንሱ ኽሳሎን እዩ፡ ንቤት-ሸመሽ ወሪዱ ድማ ናብ ቲምና ይሐልፍ።
11
እቲ ዶብ ከኣ ብሰሜን ጸግዒ ዔቅሮን ይወጽእ። እቲ ዶብውን ናብ ሺክሮን ኣቢሉ ይዘውር፡ ብኸረን በዓላ ድማ ይሐልፍ፡ ናብ ያብንኤል ይወጽእ፡ እቲ ዶብ ከኣ ናብ ባሕሪ ይወጽእ።
12
እቲ ናይ ምዕራብ ዶብ ድማ ዓብዪ ባሕርን ዶቡን እዩ። ዶብ ደቂ ይሁዳ ከከም ዓሌቶም ብዙርያኡ እዚ እዩ።
13
ንካሌብ ወዲ የፋነ ድማ፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ንእያሱ ዝአዘዞ፡ ኣብ ማእከል ደቂ ይሁዳ ግደ ሀቦ፡ ቂርያት-ኣርባ፡ ኣቦ ዓናቅ፡ ንሳ ኬብሮን እያ።
14
ካሌብ ድማ ንሰለስቲኦም ደቂ ዓናቅ፡ ንሸሻይን ንኣሂማንን ንታልማይን፡ ወለዶ ዓናቅ ካብኣ ኣውጽኦም
15
ካብኣ ናብቶም ኣብ ደቢር ዜነብሩ ደየበ። ስም ደቢር ከኣ ቀደም ቂርያት-ሴፈር ነበረ።
16
ካሌብ ድማ፡ ነቲ ንቂርያት-ሴፈር ተዋጊኡ ዝሐዛ፡ ዓክሳ ጓለይ ሰበይቲ ኽትኰኖ ኽህቦ እየ፡ በለ።
17
ሽዑ ዖትኒኤል፡ ወዲ ቄናዝ ሓው ካሌብ፡ ሓዛ እሞ ዓክሳ ጓሉ ሰበይቲ ኽትኰኖ ሀቦ።
18
ኰነ ኸኣ፡ ምስ መጸት፡ ካብ ኣቦኣ ግራት ክልምን መኸረቶ፡ ካብ ኣድጋ ኸኣ ወረደት። ካሌብ ድማ፡ እንታይ ኴንኪ፧ በላ።
19
ንሳ ኸኣ፡ በረኸት ሀበኒ፡ ምድሪ ደቡብ ሂብካኒ ኢኻ እሞ ዓይኒ ማያት ከኣ ሀበኒ፡ በለት። ንሱ ድማ ላዕላይ ዓይኒ ማያትን ታሕታይ ዓይኒ ማያትን ሀባ።
20
ርስቲ ነገድ ደቂ ይሁዳ ከከም ዓሌቶም እዚ እዩ፡
21
እተን ብወገን ደቡብ ናብ ዶብ ኤዶም ዜብላ ወሰኖት ከተማታት ነገድ ደቂ ይሁዳ ድማ፡ እዚኣተን እየን፡ ቃብጽኤልን ዔደርን ያጉርን፡
22
ቂናን ዲሞናን ዓድዓዳን፡
23
ቄዴሽን ሓጾርን ዪትናን፡
24
ዚፍን ጤለምን በዓሎትን፡
25
ሓጾር-ሓዳታን ቄሪዮት-ሔጽሮንን፡ ንሳ ሓጾር እያ፡
26
ኣማምን ሸማዕን ሞላዳን፡
27
ሓጻር-ጋዳን ሔሽሞንን ቤት-ጰለጥን፡
28
ሓጾር-ሹዓልን ብኤር-ሸባዕን ቢዝዮትያን፡
29
በዓላን ዒዪምን ዓጸምን፡
30
ኤል-ቶላድን ኬሲልን ሖርማን፡
31
ጺቅላግን ማድማናን ሳንሳናን፡
32
ልባኦትን ሺልሂምን ዓዪንን ሪሞንን፡ ኵለን ዕስራን ትሽዓተን ከተማ ምስ ዓድታተን።
33
ኣብ ቈላ፡ ኤሽታኦልን ጾርዓን ኣሽናን፡
34
ዛኖኣን ዔን-ጋኒምን ታጱኣን ዔናምን፡
35
ያርሙትን ዓዱላምን ሶኮን ዓዜቃን
36
ሻዓራይምን ዓዲታይምን ግዴራን ግዴሮታይምን፡ ዓሰርተው ኣርባዕተ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
37
ጽናን ሓዳሻን ሚግዳል-ጋድን፡
38
ዲልዓንን ሚጽጴን ዮቅትኤልን፡
39
ላኪሽን ቦጽቃትን ዓግሎንን፡
40
ካቦንን ላሕማስን ኪትሊሽን፡
41
ግዳሮትን ቤት-ዳጎንን ናዓማን ማቄዳን፡ ዓሰርተው ሹዱሽተ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
42
ሊብናን ዔተርን ዓሻንን፡
43
ዪፍታሕን ኣሽናን ንጺብን፡
44
ቅዒላን ኣክዚብን ማሬሻን፡ ትሽዓተ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
45
ዔቅሮን ምስ ከተማታታን ዓድታታን።
46
ካብ ዔቅሮን ክሳዕ ባሕሪ፡ ኣብ ጥቓ ኣሽዶድ ዘለዋ ዅለን ምስ ዓድታተን።
47
ኣሽዶድ ምስ ከተማታታን። ጋዝ ምስ ከተማታታን ዓድታታን ክሳዕ ርባ ግብጽን ክሳዕ ዓብዪ ባሕርን ዶቡን።
48
ኣብ ከረን ድማ፡ ሻሚርን ያቲርን ሶኮን፡
49
ዳናን ቂርያት-ሳናን፡ ንሳ ደቢር እያ፡
50
ዓናብን ኤሽትሞን ዓኒምን፡
51
ጐሼንን ሖሎንን ጊሎን፡ ዓሰርተው ሓደ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
52
ኣራብን ዱማን ኣሼዓንን፡
53
ያኑምን ቤት-ታጱኣን ኣፌቃን፡
54
ሑምታን ቂርያት-ኣርባን፡ ንሳ ኼብሮን እያ፡ ጺዖርን፡ ትሽዓተ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
55
ማዖንን ካርሜልን ዚፍን ዮጣን፡
56
ይዝርኤልን ዮቅድዓምን ዛኖኣን፡
57
ቃዪንን ጊብዓን ቲምናን፡ ዓሰርት ኸተማ ምስ ዓድታተን።
58
ሓልሑልን ቤት-ጹርን ግዶርን፡
59
ማዓራትን ቤት-ዓኖትን ኤልትቆንን፡ ሹድሽተ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
60
ቂርያት-በዓል፡ ንሳ ቂርያት-ይዓሪም እያ፡ ራባውን፡ ክልተ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
61
ኣብ በረኻ ቤት-ዓራባን ሚዲንን ስካካን፡
62
ኒብሻንን ዒር-ሃመላሕን ዔን-ጌዲን፡ ሹድሽተ ኸተማ ምስ ዓድታተን።
63
ነቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ይቡሳውያን ግና፡ ደቂ ይሁዳ ኼውጽእዎም ኣይከኣሉን። ስለዚ ይቡሳውያን ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ምስ ደቂ ይሁዳ ኣብ የሩሳሌም ይነብሩ ኣለዉ።

1
The lot for the tribe of the children of Judah according to their families was to the border of Edom, even to the wilderness of Zin southward, at the uttermost part of the south.
2
Their south border was from the uttermost part of the Salt Sea, from the bay that looks southward;
3
and it went out southward of the ascent of Akrabbim, and passed along to Zin, and went up by the south of Kadesh Barnea, and passed along by Hezron, and went up to Addar, and turned about to Karka;
4
and it passed along to Azmon, and went out at the brook of Egypt; and the goings out of the border were at the sea: this shall be your south border.
5
The east border was the Salt Sea, even to the end of the Jordan. The border of the north quarter was from the bay of the sea at the end of the Jordan;
6
and the border went up to Beth Hoglah, and passed along by the north of Beth Arabah; and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben;
7
and the border went up to Debir from the valley of Achor, and so northward, looking toward Gilgal, that is over against the ascent of Adummim, which is on the south side of the river; and the border passed along to the waters of En Shemesh, and the goings out of it were at En Rogel;
8
and the border went up by the valley of the son of Hinnom to the side of the Jebusite southward (the same is Jerusalem); and the border went up to the top of the mountain that lies before the valley of Hinnom westward, which is at the uttermost part of the valley of Rephaim northward;
9
and the border extended from the top of the mountain to the spring of the waters of Nephtoah, and went out to the cities of Mount Ephron; and the border extended to Baalah (the same is Kiriath Jearim);
10
and the border turned about from Baalah westward to Mount Seir, and passed along to the side of Mount Jearim on the north (the same is Chesalon), and went down to Beth Shemesh, and passed along by Timnah;
11
and the border went out to the side of Ekron northward; and the border extended to Shikkeron, and passed along to Mount Baalah, and went out at Jabneel; and the goings out of the border were at the sea.
12
The west border was to the great sea, and the border [of it]. This is the border of the children of Judah round about according to their families.
13
To Caleb the son of Jephunneh he gave a portion among the children of Judah, according to the commandment of Yahweh to Joshua, even Kiriath Arba, [which Arba was] the father of Anak (the same is Hebron).
14
Caleb drove out there the three sons of Anak: Sheshai, and Ahiman, and Talmai, the children of Anak.
15
He went up there against the inhabitants of Debir: now the name of Debir before was Kiriath Sepher.
16
Caleb said, He who strikes Kiriath Sepher, and takes it, to him will I give Achsah my daughter as wife.
17
Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it: and he gave him Achsah his daughter as wife.
18
It happened, when she came [to him], that she moved him to ask of her father a field: and she alighted from off her donkey; and Caleb said, What would you?
19
She said, Give me a blessing; for that you have set me in the land of the South, give me also springs of water. He gave her the upper springs and the lower springs.
20
This is the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their families.
21
The uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the border of Edom in the South were Kabzeel, and Eder, and Jagur,
22
and Kinah, and Dimonah, and Adadah,
23
and Kedesh, and Hazor, and Ithnan,
24
Ziph, and Telem, and Bealoth,
25
Hazor Hadattah, Kerioth, Hezron (the same is Hazor),
26
Amam, and Shema, and Moladah,
27
and Hazar Gaddah, and Heshmon, and Beth Pelet,
28
and Hazar Shual, and Beersheba, and Biziothiah,
29
Baalah, and Iim, and Ezem,
30
and Eltolad, and Chesil, and Hormah,
31
and Ziklag, and Madmannah, and Sansannah,
32
and Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon: all the cities are twenty-nine, with their villages.
33
In the lowland, Eshtaol, and Zorah, and Ashnah,
34
and Zanoah, and En Gannim, Tappuah, and Enam,
35
Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah,
36
and Shaaraim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim; fourteen cities with their villages.
37
Zenan, and Hadashah, and Migdal Gad,
38
and Dilean, and Mizpeh, and Joktheel,
39
Lachish, and Bozkath, and Eglon,
40
and Cabbon, and Lahmam, and Chitlish,
41
and Gederoth, Beth Dagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities with their villages.
42
Libnah, and Ether, and Ashan,
43
and Iphtah, and Ashnah, and Nezib,
44
and Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine cities with their villages.
45
Ekron, with its towns and its villages;
46
from Ekron even to the sea, all that were by the side of Ashdod, with their villages.
47
Ashdod, its towns and its villages; Gaza, its towns and its villages; to the brook of Egypt, and the great sea, and the border [of it].
48
In the hill country, Shamir, and Jattir, and Socoh,
49
and Dannah, and Kiriath Sannah (the same is Debir),
50
and Anab, and Eshtemoh, and Anim,
51
and Goshen, and Holon, and Giloh; eleven cities with their villages.
52
Arab, and Dumah, and Eshan,
53
and Janim, and Beth Tappuah, and Aphekah,
54
and Humtah, and Kiriath Arba (the same is Hebron), and Zior; nine cities with their villages.
55
Maon, Carmel, and Ziph, and Jutah,
56
and Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah,
57
Kain, Gibeah, and Timnah; ten cities with their villages.
58
Halhul, Beth Zur, and Gedor,
59
and Maarath, and Beth Anoth, and Eltekon; six cities with their villages.
60
Kiriath Baal (the same is Kiriath Jearim), and Rabbah; two cities with their villages.
61
In the wilderness, Beth Arabah, Middin, and Secacah,
62
and Nibshan, and the City of Salt, and En Gedi; six cities with their villages.
63
As for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah couldn''t drive them out: but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem to this day.