1
ካብቲ ሽማግለ ናብቲ ፍቁር፡ ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ጋይዮስ።
2
ኣታ ፍቁር፡ ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዐየት፡ ብዅሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ አሎኹ።
3
ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘሎኻ፡ ኣሕዋት መጺኦም ስለ እታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሐጐስኩ።
4
ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ኸም ዚመላለሱ ኻብ ምስማዕ ዚዐቢ ሓጐስ የብለይን።
5
ኣታ ፍቁረይ፡ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይስን እትገብሮ ዘሎኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ አሎኻ።
6
እዚኣቶም ብናይ ፍቅርኻ ኣብ ቅድሚ ማሕበር መስኪሮም አለዉ። ንኣምላክ ከም ዚበቅዕ ጌርካ ንመገዶም እንተ ኣፋኖኻዮም ድማ፡ ሰናይ ትገብር አሎኻ።
7
ንሳቶም ካብቶም ኣህዛብ ሓንቲ እኳ ኸይወሰዱ ምእንቲ እቲ ስም እቲ እዮም ዝወጹ።
8
እምብኣርስኸ፡ ነታ ሓቂ መዓይይታ ምእንቲ ኽንከውን፡ ንሕና ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ኽንቅበሎም ይግብኣና እዩ።
9
ኣነ ናብታ ማሕበር ሓደ ነገር ጽሒፈ አሎኹ፡ እቲ ኣውራኦም ኪኸውን ዚደሊ ድዮትሬፌስ ግና ኣይቅበለናን እዩ።
10
ስለዚ፡ እንተ መጻእኩ፡ ኣነ ነቲ ንሱ ብእኩይ ዘረባ እናጸረፈና ዚገብሮ ዘሎ ግብሪ ኸዘክሮ እየ። በዚ ድማ ምእካል ኣብይዎስ፡ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቕበሎምን፡ ነቶም ኪቕበልዎም ዚደልዩ ኸኣ ይክልክሎም ካብ ማሕበርውን የውጽኦም አሎ።
11
ኣታ ፍቁረይ፡ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር፡ ነቲ እኩይሲ ኣይትቃጸጾ። እቲ ሰናይ ዚገብር ካብ ኣምላኽ እዩ፡ እቲ እኩይ ዚገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን።
12
ንድሜጥሮስ ኵላቶም ይምስክሩሉ አለዉ፡ እታ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ አላ። ንሕናውን ንምስክረሉ አሎና፡ ምስክርና ሓቂ ምዃና ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ።
13-14
ቀልጢፈ ኽርእየካ ተስፋ እገብር አሎኹ፡ ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዛራረብ ኢና እምበር፡ ብዙሕ ዝጽሕፈልካ ነይሩኒ፡ ግናኸ ብቐለምን ብርዕን ክጽሕፈልካ ኣይፈቶኹን።
15
ሰላም ምሳኻ ይኹን። እቶም ፍቁራትና ሰላም ይብሉኻ አለዉ። ነቶም ፍቁራትና በብስሞም ሰላም በሎም።

1
The elder to Gaius the beloved, whom I love in truth.
2
Beloved, I pray that you may prosper in all things and be healthy, even as your soul prospers.
3
For I rejoiced greatly, when brothers came and testified about your truth, even as you walk in truth.
4
I have no greater joy than this, to hear about my children walking in truth.
5
Beloved, you do a faithful work in whatever you accomplish for those who are brothers and strangers.
6
They have testified about your love before the assembly. You will do well to send them forward on their journey in a manner worthy of God,
7
because for the sake of the Name they went out, taking nothing from the Gentiles.
8
We therefore ought to receive such, that we may be fellow workers for the truth.
9
I wrote to the assembly, but Diotrephes, who loves to be first among them, doesn''t accept what we say.
10
Therefore, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words. Not content with this, neither does he himself receive the brothers, and those who would, he forbids and throws out of the assembly.
11
Beloved, don''t imitate that which is evil, but that which is good. He who does good is of God. He who does evil hasn''t seen God.
12
Demetrius has the testimony of all, and of the truth itself; yes, we also testify, and you know that our testimony is true.
13
I had many things to write to you, but I am unwilling to write to you with ink and pen;
14
but I hope to see you soon, and we will speak face to face. Peace be to you. The friends greet you. Greet the friends by name.