1
ንናእሚ ድማ ቦአዝ ዚብሀል ሃብታም ስልጡን ሰብኣይ ካብ ዓሌት ኤሊሜሌክ ዘመድ ሰብኣያ ነበረ።
2
ሩት እታ ሞኣባዊት ድማ ንናእሚ፡ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ምሕረት ዝረኽበሉ ስዒበ ኣብ ግራት ከይደ ክቕርም ሕደገኒ በለታ። ንሳ ኸአ ኪዲ ጓለይ፡ በለታ።
3
ንሳ ድማ ከይዳ ናብ ግራት ኣትያ፡ ደድሕሪ እቶም ዓጻዶ ትቐርም ነበረት። እቲ ግራት እቲ ኸአ ብገርሃ ናይቲ ኻብ ዓሌት ኤሊሜሌክ ዝነበረ ቦኣዝ ኮነላ።
4
እንሆ ድማ፡ ቦኣዝ ካብ ቤት-ልሄም መጺኡ ነቶም ዓጻዶ፡ እግዚኣብሄር ምሳኻትኩም ይኹን በሎም። ንሳቶም ከኣ፡ እግዚኣብሄር ይባርኽካ በልዎ።
5
ቦኣዝ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓጻዶ ተመዚዙ ዝነበረ ጊልያኡ፡ እዛ መርዓት እዚኣ ናይ መን እያ፧ በሎ።
6
እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓጻዶ እተመዘዘ ጊልያኡ ኸአ፡ ንሳ ምስ ናእሚ ኻብ ምድሪ ሞኣብ እተመልሰት ሞኣባዊት መርዓት እያ።
7
ደድሕሪ እቶም ዓጻዶ ኣብ መንጎ እንዳእቲ፡ ቀሪም ክአሪ ሕደገኒ በለት። ንግሆ ምስ መጸት ክአ ክሳዕ ሕጂ ደው ኢላ ኣላ እምበር፡ ኣብ ቤትሲ ቕሩብ ጊዜ እያ ዝጸንሔት፡ ኢሉ መለሰ።
8
ሽዑ ቦኣዝ ንሩት ጓለይ ኣይሰማዕክንዶ፧ ክትቅርሚ ኢልኪ ናብ ካልእ ግራት ኣይትኺዲ፡ ምስ እዘን ግዙኣተይ ደአ ልገቢ እምበር፡ ካብዚ ኣይትሕለፊ።
9
ናብቲ ዚዐጽድዎ ግራት ርኣዪ እሞ፡ ደድሕሪኦም ስዐቢ። ነቶም ግዙኣትሲ ኸይትንክዮኺ ኣዚዘዶ ኣይኮንኩን፧ ምስ ጸማእኪ ድማ፡ ናብቲ ዕትሮታት ኬድኪ ኻብቲ እቶም ግዙኣት ዝቐድሕዎ ስተዪ፡ በላ።
10
ሽዑ ንሳ ብገጻ ናብ ምድሪ ተደፊኣ ሰገደትሉ፡ ኣነ ወሰንተኛ ኽንሰይሲ፡ ንኣይ ኽትፈልጠኒ ብምንታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ ረኸብኩ፧ በለቶ።
11
ቦኣዝ ድማ፡ እቲ ድሕሪ ሞት ሰብኣይኪ ንሓማትኪ ዝገብርክዮ፡ ኣቦኽን ኣዴኽን እተወለድክላ ምድርን ከም ዝሐደግኪ፡ ቅድሚ እዚ ናብ ዘይትፈልጥዮ ህዝቢ ድማ ከም ዝመጻኣኪ ኣጸቢቖም ነጊሮምኒ ኣለዉ።
12
እግዚኣብሄር ከም ግብርኺ ይፍዴኺ፡ ዓስብኺ ኸአ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ኽትጽግዕዮ ኢልኪ መጺእኪ ዘሎኺ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ምሉእ ይኹን፡ ኢሉ መለሰላ።
13
ንሳ ኸአ፡ ጐይታየ፡ ከም ሓንቲ ኻብተን ግዙኣትካ እኳ ዘይኮንኩስ፡ ንልቢ ግዝእትኻ ተዛሪብካ ኣጸናኒዕካኒ ኢኻ እሞ፡ ኣብ ቅድሜኻስ ሞጎስ እርከብ በለት።
14
ቦኣዝ ድማ በታ ጊዜ ምሳሕ፡ ናብዚ ቕረቢ እሞ ካብዚ እንጌራ ብልዒ፡ ቑራስኪ ኸአ ኣብዚ መጺጽ ጥለቒ በላ። ንሳ ድማ ኣብ ጥቓ እቶም ዓጻዶ ተቐመጠት፡ ጥቡስ ሰዊት ከአ ሀባ፡፡ ንሳ ድማ በልዔት፡ ጸጊባውን ኣትረፈት።
15
ክትቅርም ምስ ተንስኤት ድማ፡ ቦአዝ ነቶም ግዙኣቱ፡ ኣብ ማእከል እንዳእቲ ትቐርም ኣይተሕፍርዋ።
16
ካብ ዕትርቲ መዝሒቕኩም ከአ ክትኣርዮ ሕደጉላ፡ ኣይትኾርዩላውን፡ ኢሉ ኣዘዞም።
17
ካብቲ ግራት ከአ ክሳዕ ምሸት ቀረመት። ነቲ ዝቐረመቶ ድማ ዘበጠቶ፡ ሓደ ኤፋ ዚአክል ስገም ድማ ኾነ።
18
ጾይራቶ ኸአ ናብ ከተማ ኣተወት፡ ሓማታ ድማ እቲ ዝቐረመቶ ረአየቶ፡ እቲ ተረፍ ጽጋባውን ኣውጺኣ ሀበታ።
19
እታ ሓማታ ኸአ፡ ሎሚ ኣበይ ቀሪምኪ ኣበይከ ዓዪኺ፡ እቲ እተላለየኪ ብሩኽ ይኹን፡ በለታ። ንሳ ኸአ ምስ መን ከም ዝዐየየት፡ ስም እቲ ሎሚ ምስኡ ዝዐየኹ ሰብኣይ ቦአዝ እዩ፡ ኢላ ንሓማታ ነገረታ።
20
ናእሚ ንሰበይቲ ወዳ፡ ንሱ ንህያዋንን ንምውታንን ምሕረቱ ዘይገደፈ፡ እግዚኣብሄር ይባርኮ፡ በለት። ናእሚ መሊሳ ድማ፡ እዚ ሰብኣይ እዚ መቕረባና እዩ፡ ንሱ ኻብቶም ዚወርሱና እዩ፡ በለታ።
21
ሩት እታ ሞኣባዊት ከአ፡ ንሱስ ብዘሎ ዓጺደይ ክሳዕ ዚውድኡ ምስቶም ግዙኣተይ ልገቢ ኢሉኒ፡ በለታ።
22
ናእሚ ድማ ንሩት ሰበይቲ ወዳ፡ ጓለይ፡ ኣብ ካልእ ግራት ማንም ከይትንክየክስ፡ ምስተን ግዙአቱ ኽትወጺ ጽቡቕ እዩ፡ በለታ።
23
ዓጺድ ስገምን ዓጺድ ስርናይን ክሳዕ ዚውዳእ ከአ፡ ነተን ግዙኣት ቦኣዝ ስዒባ ትቕርም ነበረት። ምስ ሓማታ ድማ ትቕመጥ ነበረት።

1
Naomi had a kinsman of her husband''s, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech, and his name was Boaz.
2
Ruth the Moabitess said to Naomi, Let me now go to the field, and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find favor. She said to her, Go, my daughter.
3
She went, and came and gleaned in the field after the reapers: and she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech.
4
Behold, Boaz came from Bethlehem, and said to the reapers, Yahweh be with you. They answered him, Yahweh bless you.
5
Then said Boaz to his servant who was set over the reapers, Whose young lady is this?
6
The servant who was set over the reapers answered, It is the Moabite lady who came back with Naomi out of the country of Moab:
7
She said, Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came, and has continued even from the morning until now, except that she stayed a little in the house.
8
Then said Boaz to Ruth, Don''t you hear, my daughter? Don''t go to glean in another field, neither pass from hence, but abide here fast by my maidens.
9
Let your eyes be on the field that they reap, and go after them: haven''t I charged the young men that they shall not touch you? and when you are thirsty, go to the vessels, and drink of that which the young men have drawn.
10
Then she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said to him, Why have I found favor in your sight, that you should take knowledge of me, seeing I am a foreigner?
11
Boaz answered her, It has fully been shown me, all that you have done to your mother-in-law since the death of your husband; and how you have left your father and your mother, and the land of your birth, and have come to a people that you didn''t know before.
12
Yahweh recompense your work, and a full reward be given you of Yahweh, the God of Israel, under whose wings you are come to take refuge.
13
Then she said, Let me find favor in your sight, my lord, because you have comforted me, and because you have spoken kindly to your handmaid, though I am not as one of your handmaidens.
14
At meal time Boaz said to her, Come here, and eat of the bread, and dip your morsel in the vinegar. She sat beside the reapers, and they reached her parched grain, and she ate, and was sufficed, and left of it.
15
When she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and don''t reproach her.
16
Also pull out some for her from the bundles, and leave it, and let her glean, and don''t rebuke her.
17
So she gleaned in the field until even; and she beat out that which she had gleaned, and it was about an ephah of barley.
18
She took it up, and went into the city; and her mother-in-law saw what she had gleaned: and she brought forth and gave to her that which she had left after she was sufficed.
19
Her mother-in-law said to her, Where have you gleaned today? and where have you worked? blessed be he who did take knowledge of you. She shown her mother-in-law with whom she had worked, and said, The man''s name with whom I worked today is Boaz.
20
Naomi said to her daughter-in-law, Blessed be he of Yahweh, who has not left off his kindness to the living and to the dead. Naomi said to her, The man is a close relative to us, one of our near kinsmen.
21
Ruth the Moabitess said, Yes, he said to me, You shall keep fast by my young men, until they have ended all my harvest.
22
Naomi said to Ruth her daughter-in-law, It is good, my daughter, that you go out with his maidens, and that they not meet you in any other field.
23
So she kept fast by the maidens of Boaz, to glean to the end of barley harvest and of wheat harvest; and she lived with her mother-in-law.