1
ዳዊት ድማ ካብኡ ኸይዱ ናብ በዓቲ ኣዱላም ሀደመ። ኣሕዋቱን ብዘለዉ ቤት ኣቦኡን እዚ ምስ ሰምዑ ኸአ፡ ናብኡ ወረዱ።
2
ኵሎም ጭኑቓት ሰብን ኵሎም ሰብ ዕዳን ኵሎም ነፍሶም እተመረረት ሰብን ናብኡ ተአከቡ፡ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ሓለቓ ዀነ፡ ኣስታት ኣርባዕተ ሚእቲ ሰባት ከአ ምስኡ ነበሩ።
3
ካብኡ ድማ ዳዊት ናብ ሚጽጳ ናይ ሞኣብ ከደ፡ ንንጉስ ሞኣብ ከኣ፡ ኣምላኽ ዝገበረኒ ኽሳዕ ዝፈልጥሲ፡ በጃኻ ኣቦይን ኣደይን ምሳኻትኩም ኪዀኑ ይምጽኡ፡ በሎ።
4
ናብ ቅድሚ ንጉስ ሞኣብ ድማ ኣምጽኦም፡ ክሳዕ እተን ዳዊት ኣብ እምባ ዝነበረለን መዓልትታት ከኣ ምስኡ ተቐመጡ።
5
ነብዪ ጋድ ድማ ንዳዊት፡ ኣብዚ እምባ ኣይትቀመጥ፡ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኺድ፡ በሎ። ሽዑ ዳዊት ከይዱ ናብ ዱር ሓረት መጸ።
6
ሳኦል ድማ፡ ዳዊትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ከም እተጋህዱ፡ ሰምዔ። ሳኦል ከኣ ኣብ ጊብዓ ዅናቱ ሒዙ ኣብ ትሕቲ እታ ኣብ በሪኽ ዘላ ኦም ተቐመጠ፡ ኵሎም ገላዉኡ ድማ ምስኡ ደው ኢሎም ነበሩ።
7
ሳኦል ከኣ ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ገላዉኡ፡ ኣቱም ብንያማውያን፡ እስከ ስምዑ፡ ወዲ እሴይሲ ንዅሉኹምዶ ግርሁን ኣታኽልቲ ወይንን ኪህበኩም እዩ፧ ንዅሉኹምዶኸ ሓላቑ ሽሕን ሓላቑ ሚእትን ኪገብረኩም እዩ፧
8
ኵሉኹም ደአ እተማሓሐልኩምለይ፡ ወደይውን ምስ ወዲ እሴይ ኪዳን ከም እተኣታተወ፡ ሓደ እኳ ዝነገረኒ የልቦን። ወደይ ንጊልያይ ከምዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ንምድባቕ ኬተንስኣለይ ከሎ፡ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ዝሐመመለይን ዝገለጸለይን የልቦን፡ በሎም።
9
ሽዑ ዶኤግ እቲ ኤዶማዊ፡ ምስቶም ገላው ሳኦል ደው ኢሉ ዝነበረ፡ ንወዲ እሴይ ናብ ኣሂሜሌክ ወዲ ኣሒጡብ፡ ኣብ ኖብ መጺኡ ርእየዮ።
10
ንሱ ድማ ንእግዚኣብሄር ጠየቐሉ፡ ምግቢውን ሀቦ፡ ሴፍ ጐልያድ እቲ ፍልስጥኤማዊ ኸኣ ሀቦ፡ ኢሉ መለሰ።
11
ሽዑ እቲ ንጉስ ንኻህን ኣሂሜሌክ ወዲ ኣሒጡብን ንብዘላ ቤት ኣቦኡ፡ ኣብ ኖብ ዝነበሩ ኻህናትን ልኢኹ ጸውዖም። ኵሎም ከኣ ናብ ንጉስ መጹ።
12
ሳኦል ድማ፡ ኣታ ወዲ ኣሒጡብ፡ እስኪ ስምዓኒ፡ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ እኔኹ ጐይታይ፡ ኢሉ መለሰ።
13
ሳኦል ድማ፡ ንሱ፡ ከምዚ ናይ ሎሚ ዘሎ፡ ንድብቕ ኪትንስኣኒ፡ ንእኡ እንጌራን ሴፍን ብምሃብካ፡ ኣብ ክንዳኡውን ንኣምላኽ ብምጥያቕካ፡ ስለምንታይ ንስኻን ወዲ እሴይን እተማሓሓልኩምለይ፧ በሎ።
14
ኣሂሜሌክ ከአ ንንጉስ፡ ካብ ኵሎም ገላዉኻኸ ከም ዳዊት ገይሩ እተአምነ፡ ሓሙ ንጉስውን ዝዀነ፡ ዚእዘዘካ ድማ፡ ኣብ ቤትካውን ዝኸበረ፡ መን እዩ፧
15
ሎሚ ድየ ንኣምላኽ ክጥይቐሉ ዝጀመርኩ፧ እዝስ ካበይ ይርሐቕ፡ ጊልያኻ እዚ ዅሉ ነገር እዚ፡ ንእሽቶ ዀነ ወይ ዓብዪ፡ ኣይፈልጥን እዩ እሞ፡ ንጉስ ንጊልያኡን ንብዘላ ቤት ኣቦይን ነገር ኣይጽዐኖም፡ ኢሉ መለሰሉ።
16
ንጉስ ግና፡ ኣሂሜሌክ፡ ንስኻን ብዘላ ቤት ኣቦኻን ብርግጽ ክትሞቱ ኢኹም፡ በለ።
17
እቲ ንጉስ ከኣ ነቶም ከቢቦምዎ ዝቘሙ ዘብዓኛታት፡ ዳዊት ከም ዝሀደመ ፈሊጦም ከለዉ ስለ ዘይነገሩኒ፡ ኢዶምውን ምስኡ ስለ ዝዀነት፡ ዜርኩም ንኻህናት እግዚኣብሄር ቅተልዎም፡ በሎም። እቶም ገላዉ ንጉስ ግና ንምቕታል ካህናት እግዚኣብሄር ኢዶም ኪዝርግሑ ኣይፈተዉን።
18
ሽዑ እቲ ንጉስ ንዶኤግ፡ ንስኻ ዜርካ ነዞም ካህናት ቅተሎም፡ በሎ። ዶኤግ እቲ ኤዶማዊ ድማ ዞይሩ ነቶም ካህናት ቀተሎም። ንሱ በታ መዓልቲ እቲኣ ሰማንያን ሓሙሽተን ኤፎድ ልሕጺ እንጣጢዕ ዝለበሱ ሰባት ቀተለ።
19
ንኖብ ነታ ኸተማ ኻህናት ድማ ብስሕለት ሴፍ ወቕዓ፡ ሰብኡትን ኣንስትን ቈልዑን ዚጠብዉ ሕጻናትን ኣብዑርን ኣእዱግን ኣባጊዕን ብስሕለት ሴፍ ቀተለ።
20
ሓደ ኻብቶም ደቂ ኣሂሜሌክ፡ ወዲ ኣሒጢብሲ፡ ኣብያታር ዝስሙ ኣምሊጡ ደድሕሪ ዳዊት ሀደመ።
21
ኣብያታር ከኣ ሳኦል ንኻህናት እግዚኣብሄር ከም ዝቐተሎም ንዳዊት ነገሮ።
22
ዳዊት ድማ ንኣብያታር፡ ዶኤግ እቲ ኤዶማዊ ኣብኡ ኸሎ፡ እዚ ንሳኦል ርግጽ ከም ዚነግሮ፡ ሽዑ መዓልቲ ፈሊጠ። ንዅለን ነፍሳት ቤት ኣቦኻ ምኽንያት ሞተን ኣነ እየ።
23
እቲ ንነፍሰይ ዚደልያ ንነፍስኻ ድማ ይደልያ እዩ እሞ፡ ንስኻ ምሳይ ክትሕሎስ ምሳይ ተቐመጥ፡ ኣይትፍራህ፡ በሎ።

1
David therefore departed there, and escaped to the cave of Adullam: and when his brothers and all his father''s house heard it, they went down there to him.
2
Everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was discontented, gathered themselves to him; and he became captain over them: and there were with him about four hundred men.
3
David went there to Mizpeh of Moab: and he said to the king of Moab, Please let my father and my mother come forth, [and be] with you, until I know what God will do for me.
4
He brought them before the king of Moab: and they lived with him all the while that David was in the stronghold.
5
The prophet Gad said to David, Don''t stay in the stronghold; depart, and get you into the land of Judah. Then David departed, and came into the forest of Hereth.
6
Saul heard that David was discovered, and the men who were with him: now Saul was sitting in Gibeah, under the tamarisk tree in Ramah, with his spear in his hand, and all his servants were standing about him.
7
Saul said to his servants who stood about him, Hear now, you Benjamites; will the son of Jesse give everyone of you fields and vineyards, will he make you all captains of thousands and captains of hundreds,
8
that all of you have conspired against me, and there is none who discloses to me when my son makes a league with the son of Jesse, and there is none of you who is sorry for me, or discloses to me that my son has stirred up my servant against me, to lie in wait, as at this day?
9
Then answered Doeg the Edomite, who stood by the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub.
10
He inquired of Yahweh for him, and gave him food, and gave him the sword of Goliath the Philistine.
11
Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father''s house, the priests who were in Nob: and they came all of them to the king.
12
Saul said, Hear now, you son of Ahitub. He answered, Here I am, my lord.
13
Saul said to him, Why have you conspired against me, you and the son of Jesse, in that you have given him bread, and a sword, and have inquired of God for him, that he should rise against me, to lie in wait, as at this day?
14
Then Ahimelech answered the king, and said, Who among all your servants is so faithful as David, who is the king''s son-in-law, and is taken into your council, and is honorable in your house?
15
Have I today begun to inquire of God for him? be it far from me: don''t let the king impute anything to his servant, nor to all the house of my father; for your servant knows nothing of all this, less or more.
16
The king said, You shall surely die, Ahimelech, you, and all your father''s house.
17
The king said to the guard who stood about him, Turn, and kill the priests of Yahweh; because their hand also is with David, and because they knew that he fled, and didn''t disclose it to me. But the servants of the king wouldn''t put forth their hand to fall on the priests of Yahweh.
18
The king said to Doeg, Turn you, and fall on the priests. Doeg the Edomite turned, and he fell on the priests, and he killed on that day eighty-five persons who wore a linen ephod.
19
Nob, the city of the priests, struck he with the edge of the sword, both men and women, children and nursing babies, and oxen and donkeys and sheep, with the edge of the sword.
20
One of the sons of Ahimelech, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped, and fled after David.
21
Abiathar told David that Saul had slain Yahweh''s priests.
22
David said to Abiathar, I knew on that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul: I have occasioned [the death] of all the persons of your father''s house.
23
Abide you with me, don''t be afraid; for he who seeks my life seeks your life: for with me you shall be in safeguard.